AC-kokous 16.2.2017 klo 13

AC-kokous 16.2.2017 klo 13, Muistio 16.2.2017 (pdf)

MUISTIO 16.2.2017

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka -yhteishanke Kehittämistiimien 3. AC-kokous
Aika: 16.2.2017 klo 13-14
Paikka: Vituaalikylän AC-huone https://connect.funet.fi/hamkvirtuaalikyla/ Läsnä: Mari Rajamäki, JAMI

Heli Hämäläinen, JAMI
Arja Aalto, YSAO
Teemu Miettinen, Potkukelkka.com Kirsi Lähde, HAMI (muistion laatija)

Asialista

 •   Kehittämistiimien tilannekatsaukset
 •   Virtuaalikylä -toimintaympäristön käyttöönotto
 •   Hankkeen tilannekatsausesittely 9.3.2017 klo 10 OPH:ssa
 •   Muut asiat

1. Kehittämistiimien tilannekatsaukset:

Maatalousteknologia (POKE, YSAO, Ruukki, JAMI, SEDU)
Kokoontuminen Tarvaalassa 9.2. oli erittäin antoisa.
Eläintenhoito (YSAO, Ruukki, PKKY, Ahlman, JAMI, KAO, SEDU, POKE, Hevosopisto, HAMI)

Tähän mennessä ollut 2 skype-kokousta, seuraava skype-kokous 14.3., jossa yhtenä teemana Osaamismerkit. Hamk/Hamin osaamismerkkitehtailusta ja sen käytännön näkökulmia, kokemuksia sekä toimivuutta Eläintenhoidon kehittämistiimissä ti 14.3. skype-kokouksessa, on lupautunut esittelemään Lotta Linko HAMKista.

Opettajainpäivät Pemossa kesäkuun alkupuolella, sovittiin, että tehdään päiviltä esim. live-lähetystä tai kuvaustallenne /-kooste, joka linkitetään Virtuaalikylän sivustolle.

GreenCare (JAMI, POKE, KAO, HAMI)

Työstetään materiaalia nettiin sovitun jaon mukaisesti; JAMI: puutarha materiaali, POKE: eläinavusteinen materiaali, perusteet: koko tiimi yhdessä, KAO hevos- ja koira-avusteinen materiaali. JAMI kutsuu vierailulle 19.4., sovittiin, että vierailusta työstetään myös live-lähetystä tai kuvaustallenne / -kooste Virtuaalikylän sivuille. Seuraava skype-kokous 8.3.

Kasvituotanto (Novida, POKE, KAO, SEDU) Seuraava skype-kokous 24.2.

MUISTIO 16.2.2017

Tiimeistä puuttuvat: YA:n, Optima:n ja KEUDA:n edustus > Kirsi tiedustelee missä mennään ja mihin tiimiin osallistuvat.

 1. Virtuaalikylä –toimintaympäristön käyttöönotto www.virtuaali.info.fi
  Jokaiselle kehittämistiimille tehty pääsivulle oma ”välilehti” kehittämistiimit -otsikon alle ja hankkeen

  koordinoinnille omansa.

  Teemu on työstänyt Virtuaalikylän peruskäyttöön opastavan Youtube –videoklipin; jaettu tiiminvetäjille 14.2. s-postilla, he jakavat eteenpäin omassa tiimissä. S-postilla toimitetut tunnukset ovat Pääkäyttäjätunnukset ja niitä ei tule saattaa sivullisten tietoon!

  Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=Yic7HLBbMD0&feature=youtu.be Videoklippi lisätään myös Virtuaalikylän -sivuille.

  Virtuaalikylä-ympäristön käytönopastuskoulutusta mietitään myöhemmin, tarvitaanko videoklipin lisäksi. Materiaalien lisäämiseen kehittämistiimin sivulle esim. pdf-tiedosto ym. saa opastusta suoraan Teemulta tai Kirsi välityksellä.

  Tavoite kehittämistiimeille: tiimien sivustot ajantasalla ennen 9.3.2017 OPH:n vierailua.

  Teemu lupautui markkinoimaan tapahtumapäivien live-esityslähetyksiä Virtuaalikylän sivustolla somessa (facebook, twitter, instagram), kun hänelle toimitetaan informaatiota noin viikkoa ennen tulevaa tapahtumaa eli milloin tapahtuma on ja millä välineellä toteutetaan. Varsinainen lähetyksen, kuvauksen tai koosteen tekeminen on kyseisen oppilaitoksen vastuulla.

 2. Hankkeen tilannekatsausesittely OPH:ssa

  9.3.2017 klo 10 Hakaniemenranta 6, Hki
  Kehittämistiiminvetäjät (Arja, Erkki, Henna, Pekka ei pääse) ja koordinaattori (Kirsi)

o koordinaattorilaatiikokohankkeenesittelyynPP-esityksen
o tiiminvetäjät laativat esityksen oman tiimin esittelystä ja tilannekatsauksen missä vaiheessa

tiimissä edetään maaliskuun alkuun mennessä.
o Kirsi vielä tiedustelee Mennalta ja Riitalta minkälaisella esityksellä laajuudeltaan kannattaa

varustautua tilannekatsaukseen ja on yhteydessä kehittämistiiminvetäjiin asiasta.

4. Muut asiat

MUISTIO 16.2.2017

o Tiedotus(Kirsi)s-postillakokohankkeentoimijoilleVirtuaalikylä–toimintaympäristöön päivittyvästä kehittämistiimien ja hankkeen koordinointiin liittyvästä tiedotuksesta, aikatauluista, muistioista ja materiaalista.

o OPH:n järjestämän ZOOMI-hankkeen Sujuvat siirtymät – hyvistä käytännöistä uusia ideoita 7.2.2017 seminaarin materiaaliin linkki virtuaalikylän sivuilla kohdassa Kehittämistiimit > Hankkeen koordinointi.

o HAMK/HAMIntaloushallinnossaMariPekkityöstääparhaillaantaloushallinnon lisäohjeistusta, joka lähetetään allekirjoituksen jälkeen, kun koordinaattori on maksanut ensimmäisen erän, antamallenne taloushallinnon yhdyshenkilölle s-postilla.

Seuraava kehittämistiimien kokous Virtuaalikylän AC-huoneessa 31.3.2017 klo 13.