AC-kokous 24.5.2017 klo 13

AC-kokous 24.5.2017 klo 13, Muistio 24.5.2017 (pdf)

MUISTIO 30.5.2017

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka – yhteishanke

Kehittämistiimien 6. AC-kokous

Aika: Paikka: Läsnä:

24.5.2017 klo 13:00 – 14:30

Vituaalikylän AC-huone https://connect.funet.fi/hamkvirtuaalikyla/ Henna Latvala, JAMI

Arja Aalto, YSAO
Erkki Kemppi, Novida
Pekka Janhonen, POKE
Teemu Miettinen, Potkukelkka.com Kirsi Lähde, HAMI (muistion laatija)

Kehittämistiimien tilannekatsaukset
Hankkeessa syntyneet materiaalit
Kehittämistiimien uudet kokousajankohdat kesä – syyskaudelle Muut asiat; uudet hankehaut

Asialista

   

1. Kehittämistiimien tilannekatsaukset:

Tiimien etenemisestä tarkemmin kehittämistiimien omilla sivuilla www.virtuaali.info Maatalousteknologia (POKE, YSAO, Ruukki, Novida, JAMI, SEDU, YA, Ahlman)

Tiimissä paljon toimintaa ja syntynyt jalostettavaa materiaalia. YSAO: työkoneiden simulaattorimateriaalia valmiina, säilörehun niitosta materiaali työstössä YA: perunanviljelytekniikan parissa, RMO: työstänyt QR-koodeja, 360-kuvaukset käynnissä, JAMI: videomateriaalia Teemulle, Novida: paljon materiaalia olemassa, jota muokataan syksyllä, POKE: tehty paljon erilaisia kuvauksia mm. 360-kameralla, materiaalia on jo jakoon: vuosisuunnittelu, raskaskonepuolen materiaalia, opiskelijapilotoinnin toteutukseen liittyvää materiaalia. POKE/JAMI miettii henkilöstö/opiskelijavaihtoviikot, Pokelle kesäharjoittelija, agrologi (amk) – opiskelija päivittää navetan laatujärjestelmää, QR-koodien käyttöönotto Raahesta benchmark – apua. Ahlman: traktorisimulaattori suunnitelmat, SEDU: toiminta painottuu resurssien vuoksi kesään ja syksyyn.

2

MUISTIO 30.5.2017

Eläintenhoito (YSAO, Ruukki, PKKY, Ahlman, JAMI, KAO, SEDU, POKE, Hevosopisto, HAMI, Optima)

Skype-kokous pidetty 8.5. ja seuraava live –tapaaminen Peltosalmen yksikössä Iisalmessa Kotieläinopettajien ja –ohjaajien päivillä 7. – 8.6.2017. 7.6. mahdollisuus myös osallistua Skypellä. Osaamismerkkien koulutukseen osallistunut KAO ja OPTIMA. Osaamismerkkikuvioiden jatkosta on sovittu niin, että jokainen oppilaitos työstää niitä omanaan henkilökohtaistamisen näkökulmasta ja tieto jaetaan tiimissä. Pelillisyyttä (Seppo-peli) katsotaan syksyllä. Näyttöihin ja TOP-ohjaukseen luotu yhteinen facebook-ryhmä on tässä vaiheessa vielä suljettu, joka hankkeen lopulla avataan avoimeksi. Arja kehoitti kaikkia liittymään keskusteluryhmään.

Youtube –video materiaalia on syntynyt mm. Vasikan nupoutuksesta, simulaatiopohjaiset opetusvälineet mm. pyöräkuormaaja, lietteen levitystä letkulevittimillä, kuivalannan levittäminen, kanakurssi1, jotka on linkitetty Peltosalmen koulutilan sivuille kts. kohta 2 linkki.

GreenCare (JAMI, POKE, HAMI, KEUDA)

Skype-kokous 18.4. ja 19.4. live-tapaaminen Kurejoella Poken kanssa, tapaamisessa pilotoitu aistipuutarhapolkua. Opiskelija- / henkilöstön vaihtoviikko 17 (Pokelta metsäkoneopetusta / Jamilta puutarha-alan opetusta) koettiin erittäin antoisaksi. Kuvamateriaalia on kertynyt ja editointia apua materiaalin kanssa tarvitaan, Teemu lupasi olla apuna materiaalien editoinnissa.

Kasvintuotanto (Novida, POKE, KAO, SEDU, KEUDA)

Kokous pidetty 9.5., jossa kartoitettiin tiimin tilanne, valmista materiaalia ei vielä ole. Video työnalla Poken kanssa. Seuraava kokoontuminen kesäkuun alkupuolella ja elokuussa kehittämistiimien tapaaminen paikan päällä Novidan koulutilalla.

Benchmarkkausta hyödynnetään mm. maatalousteknologiassa Keuda / Poke ja Poke / YSAO välillä.

2. Syntyvät materiaalit / tulokset Virtuaalikylän – sivuille www.virtuaali.info
Syntynyttä materiaalia on linkitetty Virtuaalikylään esim. Peltosalmen koulutilan sivuille ja videot

avautuvat oheisesta linkistä:

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=3&videot&kansio=0&video=887

Teemu on luvannut työstää lyhyen demoesimerkin tilan sivuilta tulosmateriaalin linkittämisestä ”Hankkeen tulokset” –sivulle. Päädyttiin siihen, että tässä ei ole ongelmaa, joten demoesimerkkiä linkitykseen ei tarvita.

3

MUISTIO 30.5.2017

 1. Kehittämistiimien uudet kokousajankohdat
  •   ma 19.6.2017 klo 10
  •   pe 25.8.2017 klo 10
  •   pe 29.9.2017 klo 13
  •   pe 13.10.2017 klo 13
  •   pe 10.11.2017 klo 13
  •   to 7.12.2017 klo 10
 2. Muut asiat:

  Uudet hankehaut:

  Yhteistyöoppilaitokset POKE, JAMI, YSAO, Novida ja Raahenedu/Ruukki sekä potkukelkka.com ovat tässä vaiheessa ilmoittaneet, että ovat edelleen mukana uudessa hankehaussa. Teemu mainitsi, että tähän uuteen hankkeeseen pyydettäisi myös nykyisten sivujen kooderitaho mukaan.

  Näin ollen rahoituskanavia etsitään seuraavalle hankeidealle:

  Uuden hankehaun tavoitteena on kehittää Virtuaalikylän oppimisympäristöä rakenteelta uudenaikaiseksi niin, että Virtuaalikylästä tehdään yksinkertainen ja selkeä luonnonvara-alan tutkintojen ja tutkinnonosien materiaalien ja tutkinnonosakohtaisten pilottien keruupankki. Pohditaan, miten materiaalia sivuille tuotetaan; hyödynnetäänkö edelleen kehittämistiimejä, miten saadaan myös opiskelijat mukaan materiaalien tuottamiseen jne. Hankkeen sisältöä on jo alustavasti ideoitu ja kehittämistarpeita esitetty 9.3.2017 OPH:n esittelytilaisuudessa.

  K. Lähde alkaa työstään uuden hankkeen sisältöä yhteistyötahojen teknisten toiveiden ja ideoiden pohjalta sekä laittaa tiedustelua laajemmalle ryhmälle ketkä oppilaitokset lähtevät mukaan uuteen hankehakuun.

  Teemu mainitsi, että nyt kaikki sivuihin liittyvät tekniset toiveet esiin: ideat sivujen rakenteen jaotteluun, miten toivotaan materiaali esitettävän, mitä kanavia sivuilta halutaan löytyvän jne. Toiveita voi lähettää kirsi.lahde@hamk.fi

  Seuraava kehittämistiimien kokous Skypessä 19.6.2017 klo 10. Kokouskutsu lähetetään s-postilla.