GreenCare

MATERIAALISIVUT

 

Green Caresta sanottua:

Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Käytetään myös käytetään myös käsitettä Vihreä Hoiva.

Eläinavusteisilla menetelmillä tarkoitetaan toimintaa, jossa eläimet ovat osana kokemusta. On tutkittu, että eläimen läsnäolo rauhoittaa ja voimaannuttaa ihmistä. Eläimestä huolehtiminen opettaa myös ottamaan vastuuta.

Luontoavusteisilla menetelmillä tarkoitetaan yleisesti metsän, muun maaston tai maaseutumiljöön hyväksikäyttöä Green Care -toiminnassa. Näitä elementtejä voidaan tuoda kuvin tai äänin myös laitosympäristöön.

Kehittämistiimin kokoonpano

 • Tiimin vetäjä: Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Järviseudun ammatti-instituutti JAMI
  • yhteyshenkilö: Henna Latvala, henna.latvala@jamin.fi, 040 3580 922
  • Mari Rajamäki, mari.rajamaki@jamin.fi
  • Heli Hämäläinen, heli.hamalainen@jamin.fi
 • Hämeen ammatti-instituutti Oy, HAMI
  • Salla Säteri, salla.sateri@hamk.fi
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, POKE
  • Taina Perkiö, taina.perkio@poke.fi
  • Sarita Jylhä-Rastas, sarita.jylha-rastas@poke.fi
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, KEUDA
  • Vesa Kuitunen, vesa.kuitunen@keuda.fi

Tavoitteet ja aikataulu:

 • Oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistäminen.
 • Sähköisten työskentelytapojen edistäminen.
 • Osaamisperusteisuutta ja ajasta/paikasta riippumatonta oppimista tukevien opetusmenetelmien ja toimintamallien luominen ja verkko-opetuksen kehittäminen mm. Virtuaalikylää hyödyntäen.
 • Oppilaitosten erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen.

Hankkeen käytännön toiminta-aika päättyy marraskuun lopussa 2017. Joulukuu on varattu loppuraportoinnille.

Toimintamalli:

 • Yhteydenpito ja kokoukset sähköisesti Skypeä, One Driveä ja Virtuaalikylää käyttäen.
 • Oppilaitosvierailut
 • Opiskelijavaihto
 • Green Care -toimintaa käsittelevän verkko-opetusmateriaalin tuotanto oppilaitosten vahvuuksien mukaisella työnjaolla.

Muistiot:

 • GC-kehittämistiimin Skype-kokouksen 25.1.17 muistio.
 • GC-kehittämistiimin Skype-kokouksen 6.2.17 muistio.
 • GC-kehittämistiimin Skype-kokouksen 8.3.17 muistio.
 • GC-kehittämistiimin Skype-kokouksen 27.3.17 muistio.
 • GC-kehittämistiimin Skype-kokouksen 18.4.17 muistio.
 • GC-kehittämistiimin Skype-kokouksen 18.9.17 muistio.

 Koulutukset, seminaarit, tapaamiset, esitykset:

 • GC-tiimin livetapaaminen/oppilaitosvierailu Jamilla Alajärven Kurejoella keskiviikkona 19.4.
 • Vaihtoviikko Jami-Poke toteutettu viikolla 17.
 • Vaihtoviikko Jami-Poke toteutettu viikolla 38.
 • Oppilaitosvierailu Pokelle 16.11.17.
 • Green Care -seminaari Jamilla 27.10.

Kehittämistiimin kokoonpano, tavoitteet ja toimenpiteet. PDF-esitys täältä.
Virikeakvaario suunnitelma, Taina Perkiö/Poke.
Aistipolku puutarhalla, Mari Rajamäki/Jami
Green Care -perusteet/Heli Hämäläinen/Jami


Videot: