Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Blogit

 
Kirjoittajan esittelyKirjoittajan esittely

Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2013:
Elokuu
Huhtikuu
Tammikuu

Vuosi 2012:
Lokakuu
Heinäkuu


 Virtuaalikylä 2012-2013

Hankkeen kuvaus
Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset kehittävät, pilotoivat ja jakavat Virtuaalikylän välineiden avulla toteutettuja
pedagogisia toimintamalleja, joilla tuetaan opetuksen kehittämistä ja oppilaitosyhteisön uudistamista tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntäen. Hankkeessa levitetään edellisten Virtuaalikylä-hankkeiden aikana tuotettuja teknisiä
ratkaisuja sekä toimintamalleja edelleen laajempaan käyttöön ja lisätään ymmärrystä monimediaisen materiaalin
käytön ja tuottamisen helppoudesta. Virtuaalikylä toimii luonnonvara- ja luonto- ja ympäristöalan sosiaalisena mediana
ja siihen voidaan helposti yhdistää muita some-välineitä.

Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja kouluttaa oppilaitosverkoston jäseniä hyödyntämään Virtuaalikylään kehitettyjä
välineitä ja toimintamalleja sekä saada Virtuaalikylä entistä näkyvämmäksi osaksi opetusta luonnonvara- ja
ympäristöalalla.

Hanketta koordinoi Hämeen ammatti-instituutti /Mustiala.
Mukana sisällöntuotannossa ovat kaikki valtakunnallisen Virtuaalikylä-verkoston oppilaitokset

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019