Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävän kehityksen ohjelma
Hami/Hamk yhteistyön sekä -hengen parantaminen (tasa-arvoinen campus)
Lähiruoka ja -rehut
Energia ja vesi
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus)
Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (vanha)
Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (vanha)
Mustialan keke-ryhmä
Audiotinti
Tänne kerätään ja kirjataan teemaryhmän tuotoksia ja aineistoja.

Hydrologia on oppi vedestä. Tästä linkistä pääsee perehtymään Mustialan valuma- sekä pohjavesialueeseen sekä niiden kunnossapidon merkitykseen.  Alueen tärkeimmät vesistöt ovat Kaukjärvi, Mustialanlammi, Kylmäoja/Riuskanoja ja Alhonoja. Sivulla pohditaan niiden nykyistä tilaa sekä tulevaisuutta.

Tästä linkistä pääset tutustumaan aineen ja energian kiertoa ekosysteemissä. Saat selville mitä kaikkia ekosysteemipalveluita Mustialan luonto tarjoaa. Tarkastelun kohteena on erityisesti suoekosysteemi. 

Tekijät: Hamk,
Kestävän kehityksen vuosikurssi 2014

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020