Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävän kehityksen ohjelma
Hami/Hamk yhteistyön sekä -hengen parantaminen (tasa-arvoinen campus)
Lähiruoka ja -rehut
Energia ja vesi
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus)
Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (vanha)
Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (vanha)
Mustialan keke-ryhmä
Audiotinti
Tänne kerätään ja kirjataan teemaryhmän tuotoksia ja aineistoja.Tästä linkistä pääset tarkastelemaan Mustialan maankäyttöä yleisesti kuten pelto- ja metsäalueita. Sivustolla perehdytään myös perinteisiin viljelymaisemiin eli perinnebiotooppeihin sekä metsäekosysteemiin ja biodiversiteettiin alueella. Lisäksi pohditaan kulttuuripalveluita Mustialassa ja uutta pihattoa sekä niiden vaikutuksia maankäyttöön.

Tekijät: Hamk, Kestävän kehityksen vuosikurssi 2014

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020