Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävän kehityksen ohjelma
Hami/Hamk yhteistyön sekä -hengen parantaminen (tasa-arvoinen campus)
Lähiruoka ja -rehut
Energia ja vesi
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus)
Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (vanha)
Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (vanha)
Mustialan keke-ryhmä
Audiotinti
Mustialan  koulutuksen juuret ovat 1840-luvulla
Hämeen ammatti-instituutti Oy
hami.fi

Maaseutuyrittäjä (nuoriso ja aikuiskoulutus)


Maatalousalan perustutkinto on peruskoulupohjainen. Maatalousalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden mm. ammattikorkeakouluun. Agrologi (amk) opintoja on mahdollista jatkaa tutussa ympäristössä Mustialassa.

Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

Mehiläistarhaajan ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on suoritettu, kun jokaisen osan näytöt on annettu hyväksytysti.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
hamk.fi


  

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020