Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Tuotantoeläimet
Ahlmanin Kanala
Maitobaari
Ahlmanin maatila
Navetta
Itäsuomenkarja (ISK) / Kyyttö
Ruokinnan onnistumisen seuranta
Maidon myynti
Vasikoiden ja nuorkarjan ruokinta ja hoito
Lanta ja rehujätteet
Lypsytyö

Valitse tietokortti vasemmalta Valitse tietokortti vasemmalta

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020