Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävä kehitys
Lanta ja rehujätteet

Lanta ja rehujätteet

Lanta on kuivaa lantaa. Lantakone tyhjentää kourut lantallaan.
Lypsylehmiltä jäävä säilörehu viedään hiehoille ja hiehonavetasta jäävä rehunjäte sekä pilaantuneet rehut viedään traktorilla lannan joukkoon lantalaan.
Lantalan tyhjennyksen tekee ulkopuoliset yrittäjät tilauksesta.

Lantaa ei käytetä koulutilalla,laitumille ei ole tarpeellista ajaa lisää karjanlantaa kylvön
yhteydessä,koska vaarana on liiallinen kaliumtason nousu,joka aiheuttaa herkästi laidun- ja poikimahalvauksia.

Ympäristövaikutus
Karjalanta on arvokas lannoite ja maanparannusaine,jonka hyväksikäyttöä voidaan tehostaa nykyisestä.
Tämä on perusteltua,sekä taloudellisesti,että ympäristönsuojelullisesti. Jos karjalantaa ei voida hyödyntää tilalla täysimääräisesti,se muuttuu ongelmaksi.

Yleisimmin lannan käyttöä rajoittaa tilan liian pieni peltoala suhteessa eläinmäärään.
Liian suuren lantamäärän levittäminen pienelle peltoalale johtaa ravinteiden, erityisesti fosforin kertymiseen maaperään, mikä lisää riskiä fosforin kulkeutumisesta vesistöön,joka rehevöittää vesistöjä.
Lisäksi karjasuojista,lantaloista ja pelloille levitettävästä lannasta haihtuu
ammoniakkikaasua,joka myötävaikuttaa happaman laskeuman syntyyn.

Eläinten lantaa, ruohoa ja olkia voi myös hyödyntää biopolttoaineena. Biopolttoaineiden osuus sähköntuotannossa on 18% Biopolttoaine on oivallinen hiilidioksidi tasapainon ylläpitäjä. Kasvaessaan se sitoo itseensä
ilmakehän hiilidioksidia sen määrän,minkä palaessaan vapauttaa takaisin luontoon. Turvetta lukuun ottamatta biopolttoaineista ei myöskään synny rikkidioksidia,ainoastaan typen oksideja ja hiukkaspäästöjä.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020