Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Blogit

 
Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2010:
Marraskuu
Tammikuu

Vuosi 2009:
Lokakuu
Syyskuu
Elokuu
Toukokuu


 Merkinnät, toukokuu 2009:

26.5.2009
Metsästä ammattiin -päivä

Kurun metsäoppilaitos järjesti yhdessä Kurun Lionsin ja Metsäliiton kanssa Metsästä ammattiin -päivän 26.5.2009 Ylöjärven kaupungin peruskoulun kahdeksannen luokan oppilaille.  Oppilaat kouluista opettajineen tulivat omatoimisesti koulunsa busseilla maastoon metsäoppilaitoksen kautta tai Tammikankaan koneosastolle.  Metsäopettajat saivat kukin oman ryhmän opastettavakseen koko 8.-luokkalaisten Metsästä ammattiin -päivän ajaksi. Näissä ryhmissä kierrettiin metsässä tehtävärata ja tutustuttiin metsäkoulun koneosastoon ja kalustoon.

Tammikangas

Yksi vierailupiste oli metsäopiston koneosastolla Tammikankaalla, jossa opastusta ja ohjausta sai koulun opettajien ja oppilaiden toimesta. Tammikankaalla oli esillä hakkuukone, ajokone sekä puutavara-auto.Tammikankaalla oli esillä myös kaksi hakkuukone-simulaattoria, joita oppilaat saivat kokeilla.
valokuva: Hannu Ojala


Tammikankaan koneosaston toimintaa videoilla ja kuvin ..


Tammikankaan konekentällä oli myös kolme ajokonetta, joiden kyydissä opiskelijat saivat käydä tai vaikka kokeilla opettajien valvomina. Tammikankaalla ryhmät vierailivat n. 1 tunnin.Metsä

Metsässä tutustujat saivat ensimmäiseksi Kurun lionsilaisilta tehtävälaput, kynät ja muuta rekvisiittaa metsärasteja varten. Metsäradan kaikki rastit olivat niin lähellä toisiaan, että siirtymät tehtiin jalkaisin. Ensin käveltiin nuotiopaikalle, joka toimi myös ruokailupaikkana sekä perinnetyönäytöspaikkana.


Justeerisahaus ja närelenkin tekovälineet.


valokuva: Hannu Ojala


Tältä paikalta lähdettiin varsinaiselle tehtäväradalle.
Keihäslahden koululta valmennettiin myös 4 opiskelijaa (2 poikaa ja 2 tyttöä) leikkimieliseen kisaan, peruskoululaiset vs. moto, jossa perinnevaatteisiin pukeutuneet opiskelijat kaatoivat ja katkoivat yhden puun perinteisin työmenetelmin. Myös moto teki yhden puun. Opiskelijoiden käyttämää aikaa verrattiin sitten moton tekemään aikaan.

Päivän ja rastien tarkoituksena oli tutustuttaa 8.-luokkalaiset metsäalan eri ammatteihin ja lisätä heidän metsätietouttaan.

Rasti 1: Metsuri, metsäpalvelujen tuottaja, metsäluonnonhoitaja esiteltiin yhtenäisesti.
Timo Kaakkolammi esitteli työssään käytettävää välineistöä, kertoi työnkuvastaan ja kertoi työstä yleisesti. Lopuksi hän antoi työnäytöksen taimikonhoidosta.Metsuri
on metsänhoidon ja puunkorjuun ammattilainen. Hän on puunkorjuun erityiskohteiden asiantuntija, joka hallitsee erikoispuiden hoito- ja kaatotehtävät. Hän voi toimia myös yrittäjänä erilaisten metsänhoito- ja puunkorjuupalvelujen tarjoajana tai esimerkiksi puuenergiayrittäjänä.
Metsäpalvelujen tuottaja
on metsäalan moniosaaja, metsäluonnonhoidon ammattilainen, joka hallitsee myös metsänhoito- ja puunkorjuutyöt. Hän voi erikoistua esim. hirsirakentamiseen tai muuhun puun jatkojalostukseen. Hän pystyy toimimaan myös kalastus-, metsästys- ja luontomatkailun tehtävissä ja voi toimia erikoisosaamisensa mukaan metsä- tai metsäluontopalveluja tarjoavana yrittäjänä.
Metsäluonnonhoitaja
osaa tehdä metsänhoito- ja luonnonhoitotöitä erikoiskohteissa, joissa luonnonsuojelulliset, maisemanhoidolliset ja muut ympäristönhoidolliset näkökohdat on otettava huomioon. Hänen työnantajanaan on yleensä metsänhoitoyhdistys, Metsähallitus, metsäteollisuusyritys tai hän voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.
 
Rasti 2: Metsätalousinsinööri (metsänhoitoesimies/metsäneuvoja/suunnittelija)
Tapio Hankala, Finnsilva, kertoi työnkuvastaan ja työstään yleisesti:

Metsätalousinsinöörit (neuvojat) työskentelevät metsänomistajien neuvonnassa tai metsien käyttöä ohjaavissa ja valvovissa organisaatioissa. He voivat toimia myös yrittäjänä. Metsätalousinsinöörin perusosaamiseen kuuluu vankka metsäekologian ja metsänhoidon osaaminen.
 
Rasti 3: Metsätalousinsinööri (osto/korjuuesimies)
Mauri Lielahti, Metsäliitto, kertoi työnkuvastaan ja työstään yleisesti:

Metsätalousinsinöörit (hankinta-/korjuuesimiehet) työskentelevät puuta käyttävien yritysten palveluksessa puunhankintatehtävissä. Heidän perusosaamiseensa kuuluu vankka metsäekologian, metsänhoidon ja puunkorjuun osaaminen. Erityisosaaminen rakentuu puunhankinnasta, sen logistiikasta, liiketaloudesta ja hyvistä sosiaalisista taidoista.
 
Rasti 4: Ajokoneenkuljettaja
Sami Vähä-Haukijärvi, Tampereen ammattiopisto, kertoi ajokoneenkuljettajan työnkuvasta ja työstä yleisesti:

Ajokoneenkuljettaja on puunkorjuun, logistiikan ja viestinnän ammattilainen. Ajokoneenkuljettaja työskentelee palveluammatissa, joka vaatii joukkuepelihenkeä. Ajokoneenkuljettaja on usein myös itsenäinen yrittäjä.valokuva: Hannu Ojala

Rasti 5: Puutavara-autonkuljettaja

Martti Koskinen, Tampereen ammattiopisto, kertoi työnkuvan ja työstä yleisesti:

Puutavara-autonkuljettaja on logistiikan ja viestinnän ammattilainen, joka
huolehtii itsenäisesti puunkuljetuksesta tuotantolaitoksille. Useimmiten puutavara-autonkuljettaja on myös itsenäinen yrittäjä.
valokuva: Hannu Ojala

Rasti 6: Metsän uudistaminen, puun istuttaminen

Sampo Juhajoki, Hämeen 4H-piirin metsävastaava,

kertoi metsän ja metsässä tehtävien toimenpiteiden vaikutuksista ilmastonmuutokseen.
Hänen opastuksellaan jokainen oppilas istutti yhden oman kuusentaimen.valokuva: Hannu OjalaRasti 7: Hakkuukoneenkuljettaja

Ville Kulmala kertoi työnkuvastaan ja työstään yleisesti:

Hakkuukoneenkuljettaja on puunkorjuun ja metsän-hoidon moniosaaja. Hän toimii itsenäisessä ja vastuullisessa palvelu-ammatissa. Samoin kuin ajokoneenkuljettaja ja puutavara-autonkuljettaja myös hakkuukoneen-kuljettaja on usein yrittäjä. Työ on luonteeltaan itsenäistä, vastuullista ja liikkuvaa. Kuljettaja vastaa työn suunnittelusta, puutavaran laadusta ja mittauksesta.


valokuva: Hannu Ojala
Osoite miten muolimalla tehdään hakkuuta
www.stupidvideos.com/video/just_plain_stupid/Tree_Chewing_Machine/


Rasti 8: Perinnetyönäytös
Tauko- ja ruokailupaikalla pyöri ”non-stoppina” perinnetyönäytös
 Jyri Makkosella oli perinnetyönäytöksissä apuna Leo Kinnunen sekä Erkki Koipijärvi.

Koulukkaat saattoivat ennen, jälkeen ja ruokailun aikana seurata perinnetyönäytöstä ja ottaa siihen osaa. Perinnetyönäytöksessä näytettiin puiden kuorintaa parkkuuraudalla sekä puiden sahausta ja kaatoa justeerilla. Myös oppilailla oli mahdollisuus testata justeeria sahaamalla kiekko jo kaadetusta puusta. Nuotiopaikalle valmistettiin myös polttorauta, jolla oppilaat saivat polttaa sahaamaansa kiekkoon painatuksen (TAO:n logo). Kiekon opiskelija sai muistoksi metsäpäivästä. Vaatetus perinnetyönäytökseen saatiin Metsähallitukselta.

Metsästä ammatti – päivän rastiradan kysymykset:

Rasti 1, Kysymys 1:  Taimikonhoidolla pyritään
a)siistimään maisemaa
 b) parantamaan nuorten metsien laatua, säätelemään puulajisuhteita ja taimikon tiheyttä

Rasti 2, Kysymys 2:  Mitä seuraavista työvälineistä metsänhoitoesimies ei käytä:
a) relaskooppi        b)hypsometri        c)stetoskooppi    d)gps

Rasti 3, Kysymys 3:  Ostoesimies ostaa puut metsänomistajilta yleensä:
a)pystykaupalla    b)hankintakaupalla

Rasti 4, kysymys 4:  Miksi tienvarsivarastossa on monta erilaista pinoa puutavaraa?
a) jotta puutavaran määrä olisi helpompi mitata varastolla
b) puut menevät useisiin eri toimituspisteisiin

Rasti 5, kysymys 5: Puutavara-auto saa painaa lasteineen enintään:
a) 25 tuhatta kiloa    b) 40 tuhatta kiloa    c) 60 tuhatta kiloa

Rasti 6: kysymys 6: Kuusen oikea istutustiheys on:
a) 1800 kpl/ha        b) 2200 kpl/ha        c) 2600kpl/ha

Rasti 7: kysymys 7:  Mikä on / mitä tarkoittaa apteeraus?
a) Puun rungon katkaisukohtien määrittäminen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti eri puutavaralajeiksi.
b) Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö

Ja oikeat vastaukset:
1. b 2. c 3. a 4. b 5. c 6. a 7. a

Koostaneet: Mikko Kukkola, Päivi Leppämäki ja Hannu Ojala

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020