Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Blogit

 
Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2012:
Helmikuu


 Viisi viimeisintä merkintää:

6.2.2012
Päärakennuksen peruskorjaushanke


Päärakennuksen peruskorjaushanke , viralliselta nimeltään ”Mustiala, Opiston peruskorjaus” toteutetaan vuosina 2012-23. Investointiohjelmassa hankkeeseen on varattu kaksi miljoonaa euroa. Pääpaino on LVIS-järjestelmien uusimisessa, lisäksi samalla käydään läpi muutostarvetta silmällä pitäen tilojen toiminnallisuutta ja ilmettä.
 
Hankkeen suunnitteluryhmään kuuluvat rakennuttajan edustajina Tuomas Salonen ja Timo Väänänen kuntayhtymän kiinteistöpitotoimistosta,  käyttäjän edustajina Ari Mikkola, Hannu Heinilä, Jyrki Fält ja Mervi Valtonen sekä  sekä eri  osa-alueiden suunnittelusta vastaavien tahojen edustajat (arkkitehtuuri, LVI, sähkö ja rakenne).
Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
 
Ensimmäinen kokoontuminen oli  1.11.2011, jossa kirjattiin mm. hankkeen aikataulu:
 
L1-luonnospiirustukset                                         30.11.2011    mennessä
tavoitehinta-arvio                                                    15.12.2011     mennessä
pääpiirustukset                                                       31.01.2012    mennessä
urakka-asiapaperit kaikilta osin                          30.03.2012    mennessä
 
Seuraava palaveri  on 22.2.2012.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019