Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Blogit

 
Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2015:
Maaliskuu
Helmikuu
Tammikuu


 Viisi viimeisintä merkintää:

4.3.2015
Sikalavuorot 10.2.-11.2.2015
10.2.
Olimme koulusta muutaman päivän Loimaalla sikalassa. Sikalassa oli reilut 50 emakkoa, 2 hajukarjua, yli 10 lihasikaa ja paljon porsaita, joista nuorimmat olivat syntyneet edellisenä päivänä.

Aamulla klo 8.00 aloitimme sikalassa emakoiden ruokakaukalojen putsaamisella ja uuden rehun laittamisella. Rehunjaon jälkeen kuivitimme emakoiden ja pikkupossujen karsinat. Kuivikkeeksi niille annettiin lapiollinen purua ja kourallinen olkea. Oljet ja purut heitettiin vain karsinoihin ja possut huolehtivat niiden levittämisestä. Näiden jälkeen kuivitimme vieroitettujen osaston, jossa possut olivat jo isompia. Possuja oli 6-9 samassa karsinassa.

Seuraavana oli vuorossa tiineytysosasto. Siellä emakot ruokittiin ja lannat kolattiin, kuivikkeeksi osa emakoista sai turvetta ja siemennetävät purua. Tiineytysosastolla oli myös iso, valkeakarvainen karju, jolla oli oma karsina hallin nurkassa.

Tiineytysosaston vieressä oli pihatto, johon suuntasimme seuraavaksi. Siellä emme tehneet muuta kuin ruokimme emakot, niitä oli siellä 10. Kuivikkeena niillä oli runsaasti olkea.

Sitten menimme joutilaiden osastolle, jossa oli muutama emakko ja yksi karju. Karju oli omassa karsinassaan. Ruokimme ne ja samalla kuivitimme. Tämän osaston vieressä oli lihasikoja, joita syystä tai toisesta ei ollut voinut lähettää välitykseen. Niille tuli automaattiruokinta, joten meidän tehtäväksi jäi vain lantojen poisto ja kuivikkeen lisäys. Lannat jouduimme poistamaan lapiolla, koska niiden karsinoiden ritilät menevät helposti tukkoon (ja tukossahan ne olivat). Tämän jälkeen seurasimme kun viisi emakkoa siemennettiin.

Ruokailun jälkeen merkkasimme yhdestä pahnueesta kaikki karjut ja annoimme niille kipulääkettä kastrointia varten. Eräs työntekijä kastroi pikkupossut sillä aikaa kun yritimme saada seuraavia, vielä kastroimattomia porsaita kiinni. Tämän jälkeen annoimme useille muutaman päivän ikäisille possuille lisärautaa, ja vähän isommat saivat rokotteita ja matolääkkeen. Jossain vaiheessa se rokotteiden ja pistosten määrä alkoi jo hirvittää, että kuinka paljon suuremmassa sikalassa joutuu niiden kanssa toimimaan.

Anniina
24.2.2015
1 kommentti kommentoi

Sikalavuoro 26.-27.1.2015
  Sikala vuoro alkoi tilan haalareiden pukemisella ja saappaiden jalkaan laittamisella.

Sikalan puolelle päästyämme työntekijä kertoi työtehtävistä ja hommat alkoivatkin emakoiden ruokakaukaloiden tyhjennyksellä. Kun ruoka-astiat olivat tyhjät, jaettiin niihin rehut, kaksi kauhallista jokaiselle.

Samalla, kun emakot söivät, kolattiin niiden alusta, ennen kuin aloittivat imettämisen. Niin sanotun pikakierroksen jälkeen kolattiin karsinat perusteellisemmin. Kun emakoiden karsinat olivat puhtaat siirryttiin vieroitettujen porsaiden karsinoihin, jossa lanta kolattiin vain ritilöiden päälle ja possujen tarkoitus oli sotkea lanta alas lantakouruun.

Kolaamisen jälkeen aloitettiin kuivituskierros. Jokaiselle emakolle karsinaan laitettiin lapiollinen purua ja kourallinen olkea ja porsaat hoitivat levityksen. Vieroitetuille porsaille annettiin yksi lapiollinen kahteen karsinaan purua, joka heitettiin karsinoiden väliseinien kohdalla, jotta purumäärä puolittui. Olkea annettiin lähinnä virike merkityksessä kourallinen.

Vieroitetuilla porsailla oli ruokinta-automaatti, joten niitä ei tarvinnut ruokkia.

Seuraavaksi oli vuorossa joutilaspihatto. Sinne laitoimme kuulosuojaimet päähän, sillä rautatelineistä lähti aika hyvin ääntä, kun emakot ryntäsivät kaukalon viereen ruokaa odottamaan. Jokaiselle emakolle annettiin kauhallinen rehua. Pihatossa oli käytössä kestokuivikepohja, joten sitä ei tarvinnut siivota.

Sikalassa oli kaksi tiineytysosastoa. Toiseen niistä laitettiin myös kuulosuojaimet, sillä emakoita pidettiin häkeissä toisessa ne olivat pihatossa. Myös näille annettiin kauhallinen rehua. Tiineytysosastoilla oli myös hajukarjut joille annettiin hieman ekstramäärä rehua. Karsinat ja häkit siivottiin ja kuivitettiin, ja käytävä, johon lannat kolattiin, puhdistettiin lantalaan.

Vielä piti siivota ja kuivittaa välitykseen lähtevien porsaiden karsinat sekä tarkistaa, että ruoka-automaatti ei ollut tukossa. Ruoka-automaatit myös täytettiin.

 

Ruokailun jälkeen teimme porsaiden alkutoimenpiteitä, eli anoimme rautalisää, kuohittiin karjuporsaita, ja tatuoitiin. Avasimme myös välitysporsaiden karsinoista ritilöitä kuumalla vedellä.

Tiistaina siirrettiin myös kolme ensikkoa porsituskarsinaan. Ennen karsinaan laittoa ensikot pestiin huolella ja oli ilo katsoa kuinka ne nauttivat vedestä.

 

 

Vuorosta jäi hyvä mieli ja innostunut fiilis. Ennakkokäsitykset sikojen hoidosta oli kyllä aika eri todellisuuteen verrattuna. Eivätkä siat ollutkaan niin pelottavia ja hyökkääviä kuin kuvittelin. Kuvia en ehtinyt ottamaan, sillä tein vuorot työntekijän kanssa melkein yksin.


Sinna

31.1.2015
1 kommentti kommentoi

Sikalan tautisuojaus
 Lähdin etsimään tietoa tähän tekstiin aivan ummikkona sillä käsitykseni sijoista rajoittui emimmäisen vuosi kurssin sika tuntien lisäksi kotieläin tilojen possuihin ja eläin aktivistien sala videoihin,mutta jos nyt kuitenkin itse asiaan :) 
  
Tautisuojaus on osa sikalan joka päiväistä arkea jotta vältyttäisiin taudin aiheuttajien ja vieraiden microbien pääsyltä siklaan ja saataisiin sikojen tauti paine pysymään mahdollisimman pienenä.
Hyvä tautisuojaus on huomioitava jo sikalan rakennus vaiheessa esim ilmastointia ja osastoiden kokoa sekä lastaus ja henkilöstö tiloja suunniteltaessa.

kohteita tautissuojauksessa:

Sikalaan saapuminen: 
Jokainen sikalaan tulia  niin vierailia tilanväki kuin eläin lääkärikin kulkee sikalaan tuleessaan tautisulun läpi yksin kertaisimmillaan se on tuulikaapin keskelle asetuttu penkki jonka toiselle puolelle jätetään omat ulko vaatteet ja kengät ja toiselta puolelta otetaan päälle sikalan varusteet. Hienoimmillaan tauti sulku käsittää tuulikaapin lisäksi kolme muutakin huonetta joista ensimmäisessä riisutaan omat vaatteet toisessa peseydytään ja kolmannessa puetaan päälle sikalan varusteet. 

Rehut:
Tauti suojaukseen on kiinnitettävä huomiota myös rehujen osalta sekä hankinta vaihessa että niiden säilytyksessä tilalla. Rehut tulee hankkia luotettavalta toimittajalta jotta ne ovat puhtaita tuoreita ja mahdollisuuksien mukaan koti maisia sillä suomalaisessa rehussa tauti riski on ulkomailta tuotua pienempi.
Tilalla rehut tulee säilyttää niille varatuissa asian mukaisissa siiloissa joihin ei pääse kosteutta tai tuho eläimiä jotka voisivat saastuttaa rehun. liemirehu siilot tulee puhdistaa aina rehu erien välissä minkä vuoksi tilalla olisi hyvä olla kaksi siiloa kutakin rehulaatua varten,myös ruokinta laitteisto tulee puhditaa säännöllisesti etteivät microbit pääse lisääntymään vanhentuneessa rehussa.

Eristys sikala:
Mikäli tila hankkii uudistus eläimiä on sillä oltava eristys tila jonne tilalle tuleet eläimet voidaan eristää ilman minkään laista kosketusta(ilma,lanta) muihin sikatiloihin eristys siklaan kujetaan oman tautisulun kautta ja se tulisi hoitaa viimeisenä muiden sikojen jälkeen.

Sairaat.
Sairaskarsinoissa olevat siat tulisi hoitaa terveiden sikojen jälkeen ja pestä desinffioida saappaat sairaskarsinaan mennessä ja sieltä poistuttaessa sekä käyttää erillisiä työ välineitä.

Lastaus:
Lastaus tilan tulee olla sellainen ettei sieltä synny ilma tai muuta yhteyttä sikalaan lastauksen aikana ja kaikki lähtevät siat mahtuvat sinne kerralla, lastaus tilassa ja sitä pestäessä käytetään saappaita ja vaatteita joita ei käytetä muualla sikalassa.lastaustila pestään ja desinffioidaan jokaisen eläinten lastauksen jälkeen.

Sikalan pesu ja desinffiointi:
Sikala pestään ja desinddioidaan lattiasta kattoo jokaisen eläin erän jälkeen jotta saapuvien porsaiden tauti paine olisi mahdollisimman pieni.


Reitit:
Tilalla pitäisi olla erilliset reitit tilalla kulkevalle liikenteelle. Teuras ja henkilö liikenteen ei tuli si kulkea samaa reittiä niinkuin ei myöskään lietteen ajo reitti ja rehu auton kulkureitti.
Raato kontti ja raatoauton kulkureitti tulisi olla kokonaan erillään sikalasta.


Jenna
Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019