Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Hingunniemessä tapahtuu

Henkilokunta

Perustutkinnot

Aikuiskoulutus

Tallityöviikkojen toiminta

Oriasema

Pelastussuunnitelma

Hingunniemestä työelämään

Ratsut

Ravurit


Agrologiopiskelijoilta (Savonia-amk) Annu Puurunen ja Elina Kyrönviita valmistui opinnäytetyö helmikuussa 2012:

HINGUNNIEMESTÄ TYÖELÄMÄÄN - HINGUNNIEMEN OPISKELIJOIDEN TYÖLLISTYMINEN JA JATKOKOULUTTAUTUMINEN OPINTOJEN PÄÄTYTTYÄ

 

Kuva: Riina Huttunen, 2011.
 

Tiivistelmä
 

Opinnäytetyön aihe on Hingunniemestä työelämään. Suoritimme työelämänharjoittelun kesällä

2011 Ylä-Savon ammattiopistossa, Hingunniemen toimipisteessä, ja tätä kautta saimme aiheen ja

toimeksiantajan opinnäytetyöllemme. Hingunniemi on toisen asteen hevosoppilaitos Kiuruveden

kaupungissa Pohjois-Savossa. Työn tarkoituksena on kartoittaa Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen

toimipisteestä valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokouluttautumista

opintojen päätyttyä.


Hevosten määrä on ollut tasaisessa nousussa jo pitkään. Hevosmäärän kasvaessa myös työpaikkojen

määrä alalla lisääntyy. Uusia yrityksiä syntyy vuosittain yli sata. Hevosalalla työllistymismahdollisuuksia

tarjoavat erilaisten tallien lisäksi monet muut toimintasektorit, kuten esimerkiksi raviradat,

keskusjärjestöt ja oppilaitokset. Hevosalalla toimii noin 15 000 työntekijää.


Kyselyn avulla tutkimme muun muassa, miten valmistuneet työllistyivät ja ovatko he hevosalalla

töissä tai koulussa. Tällaista selvitystä ei ole aiemmin tehty Hingunniemestä, ja sille on ollut tarvetta

pidemmän aikaa. Kysely lähetettiin 379 henkilölle, jotka olivat vuosina 2001–2011 Hingunniemestä

valmistuneita hevostenhoitajia ja ratsastuksenohjaajia. Vastausprosentti oli 47.


Lähes kaikki kyselyyn vastanneista oli naisia, ja ikäjakauma oli 19–40-vuotiaan välillä. Tuloksista

kävi ilmi, että Hingunniemen opetukseen ja ympäristöön ollaan tyytyväisiä, mutta suurin syy sinne

hakeutumiseen on oman harrastuspohjan tukeminen. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että Hingunniemen

opinnot vastasivat hyvin tai erittäin hyvin työelämän tarpeita. Valmistuneet työllistyivät

hyvin ja nopeasti opintojensa päätyttyä. Hevosalalla työskenteli 35,5 % vastaajista, ja heistä yli

puolet oli kokopäivätyössä. Hevosalan yrittäjinä toimi 17,2 % vastaajista. 42,3 % vastaajista aikoo

tulevaisuudessa jatkokouluttautua hevosalalla. Hevosalalta löytyy menestystarinoita, joita kokosimme

haastattelun avulla liitteisiin.


Kyselyn tuloksia ei voida yleistää valtakunnallisesti, sillä vastaajat olivat vain yhdestä oppilaitoksesta

valmistuneita. Kyselyn voi kuitenkin suorittaa samalla periaatteella muillekin hevosalan oppilaitoksista

valmistuneille. Tulevaisuudessa olisi koko hevosalalle tärkeää, että kysely tehtäisiin

muille ammatillista koulutusta tarjoaville oppilaitoksille. Olisi myös mielenkiintoista tietää, millaista

hevosalan koulutusta on ulkomailla. Lisäksi olisi tärkeää kartoittaa, vaikuttavatko hevosalan ammattilaisten

työolosuhteet työpaikalla hoidettavien hevosten terveyteen ja hyvinvointiin, ja jos vaikuttavat,

niin miten.Tapahtumaloki
18.3.2011
Video

6.4.2010
Valokuva

6.4.2010
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
Hingunniemen koulutila sijaitsee Kiurujärven rannalla noin kuuden kilometrin päässä kiuruveden keskustasta. Tilalla on kaikkiaan n. 70 hevosta, oppilaitoksen omia ratsuja ja ravihevosia, sekä yksityisiä ravihevosia, joita valmennetaan lukuvuoden aikana.

Nuorisokoulutuksena Hingunniemessä voi opiskella hevostenhoitajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi. Aikuiskoulutuksena voit opiskella ratsastuksen opettajaksi, hevosten valmentajaksi tai kengityssepäksi.

Tuotantosuunnat:
hevostalous

Yhteystiedot:
Hingunniementie 98,
74700 KIURUVESI
www-sivut

KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021