Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Kuru

Historiikki

Koulutukset

Maalimal-ta/le

Testattua

Opetuskokeiluja

Opiskelumateriaali


 Elinympäristöt kartalla
   GPS    Kasvit    Luonnonhoitokortin kasvit   Metsänmittausta    Opetusvideot   Puiden elinkaari 
Puutavara-auto            
                       Kuusikuitupuun matkasta varastolta tehtaalle sekä puutavara-autonkuljettajan työstä kertovat opiskelijat 
                                      Sami ja Rami sanoin ja kuvin. Tutustu esitykseen Flashpaper-esitys (7,8 Mt)  sekä 
                                       videoita erilaisista tehtävistä matkan varrelta ...

                                         * Peruutus varastopaikalle ... (videon kesto 2 min 13 s)
                                                       * Ajoon varastopaikalta ... (videon kesto 19 s)
                                                       * Matkalla kohti tehdasta ... (videon kesto 30 s)
                                                       * Saapuminen tehtaalle mittaportti ... (videon kesto 44 s)
                                                       * Purkua tehtaalla ... (videon kesto 47 s)


Lisää videoita löytyy Opetusvideoista

 
Luonnonhoito
Erilaisia itseopiskelutoteutuksia luonnonhoitokortin kasvilajintunnistukseen

Metsäalan luonnonhoitokortin kasvilajit Picasa-verkkoalbumit
Luonnonhoitokortin vaatimuslajien valokuvat kootaan kaikille avoimeen verkkoalbumiin. Opiskelijat osallistuvat valokuvaukseen ja lajinmääritykseen. Picasassa kuvien kommentoiminen ja lajintunnistukseen liittyvien kysymysten esittäminen on mahdollista. 

Pakolliset puu - ja pensaslajit Picasa-verkkoalbumit videot (kesto 9 min 6 s)
PowerPoint -esityksistä on muokattu lajintunnistuksen kertaamiseen soveltuvat videot Picasan ”luo elokuvaesitys” -toiminnolla.

Pakolliset puu -ja pensaslajit  PowerPoint -esitys (8,7 Mt) Adobe Presenter -ohjelma
Lajintunnistuksen harjoittelun avuksi em. luonnonhoitokortin vaatimuslajeista on laadittu PowerPoint -esitys. Tunnistamisen helpottamiseksi esityksessä tuodaan esiin kunkin lajin tuntomerkkejä sekä elinympäristö, jota laji ilmentää. 

Pakolliset puu -ja pensaslajit  Flashpaper (2,2 Mt)

Bonuslajit Flashpaper (2,1 Mt) osa lajeista

Hot Potatoes -tehtävä

Kasvien opiskeluun liittyviä tehtäviä on tarkoitus toteuttaa Hot Potatoes -työkalulla (sekä lajintunnistus lähestymistapa että ilmentäjälaji lähestymistapa). 
Elinympäristöt kartalla:            
Ensimmäisen vuoden metsäkoneenkuljettajaopiskelijat tutustuvat metsäluonnon arvokkaisiin  elinympäristöihin jo opintojen alkuvaiheessa. Aluksi tutkitaan karttaa ja mietitään millaisia elinympäristöjä tarkasteltavalta alueelta voisi löytyä. Seuraava vaihe onkin kohteiden tarkastaminen maastossa ja opettajan antamiin kysymyksiin vastaaminen…
 
Arvokkaat kohteet Picasa-verkkoalbumit videot (4 kpl)
* Lampi  (videon kesto 60s)
* Noro  (videon kesto 37s)
* Lähde  (videon kesto 30s)
* Noro ja lehto ( videon kesto 28s)
 

Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt kartalla – maastoharjoitustehtävän dokumentoiminen pysyvämpään muotoon

Aikuisopiskelijoiden kanssa toteutettua …


Samaa toimintamallia hyödynnetään metsätyyppien opaskasvien sekä puulajien itseopiskelumateriaalin tuottamiseen.

 


Kasvit:
                                                  Opaskasvit Picasa-verkkoalbumit
                                                  Suomen puulajit Picasa-verkkoalbumit

Puulajit PDF-tiedosto
Tunturikasvit PDF-tiedosto
 
 Osa oppilaitoksemme ympärillä löytyvistä puulajeista Prezi -esityksenä, jossa kuvat puista ja sijaintikartasta vuorottelevat .. Kurun arboretum. 
Puun elinkaari ohjaus (ppt -esitys)
Puun elinkaari taso 1  (ppt -esitys)
Puun elinkaari taso 2  (ppt -esitys)

Puun elinkaari taso 3  (ppt -esitys)Relaskooppimittaus
Kertausta relaskoopista, löytyy täältä flashpaper -esityksenä (2,6 Mt) ...     Metsä-TV video relaskoopista
Nyt olet valmis siirtymään relaskooppikoealalle, johon pääset relaskooppikuvasta ...   video (videon kesto 57s) on luotu kuvista Picasan ”luo elokuvaesitys” -toiminnolla.
Selvittyäsi jo koealalle, niin voit samantien kokeilla minkälaisen tuloksen sieltä saat .. relaskooppimittaus alkaa ... video (videon kesto 3 min)
 
Puutavaran mittaus
Ensimmäisen vuoden metsäkoneenkuljettajaopiskelijat tutustuivat kuitupuupinon mittaukseen ja tekivät siitä ohjeet,  josta yksi löytyy täältä flashpaper -esityksenä (2,6 Mt) ja flash -esityksenä tästä 
(videon kesto 3 min 36s).

Puutavarapinon ja tukkien vaiheittainen laskenta Prezi -esityksinä ( More --> Fullscreen)... pino ja  tukki
 
Puuston tilavuuden ja harvennustarve
Metsälehden sivulla pääset tähän arvioimiseen . Tehtävä koostu neljästä osiosta:
1) Puuston pohjapinta-alan määrittäminen
2) Puun pituuden arviointi
3) Tilavuuden määrittäminen taulukosta
4) harvennustarpeen määrittäminen harvennusmallilla    ... Metsälehden arviointitehtävä
Muuta:

Vinkkejä ja epämääräisen kaksoistunnin runko aiheesta GPS-paikantimet ja lyhennettynä alla
1. Motivointi aiheeseen   --> tarina maailmalta
2. GPS-järjestelmän esittely  --> Gps -flashpaper -esitys
3. GPS-laitteen käytön opetus  --> Carmin reittipiste flashpaper -esitys
4. GPS-tehtävä Esim. syötä seuraavan reittipisteen koordinaatit 33281956868375(Finnish Grid). Mistä löytyy?
Kokeiltu puhelimessa olevan kameran video -ominaisuutta ja sen soveltuvuutta opetukseen. Opetustuokio motolla tehdystä puunkaadosta - puu kaatuu (videon kesto 2 min 18 s).
 
 

Tapahtumaloki
18.10.2013
Valokuva

18.10.2013
Valokuva

18.10.2013
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
Tuotantosuunnat:

Metsätalous
Metsäenergia
Koneellinen puunkorjuu
Luonnonhoito

Yhteystiedot:

Tampereen ammattiopisto
Liikenne ja metsä
PL 217, 33101 Tampere

(Käyntiosoite Metsätie 1,
34300 KURU
 infotoimisto p. 040 734 9395)
KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019