Mappi
Työpöytä
Valokuva-albumi
Videot

Sonniryhmän tapahtumat

Linkit

Eläinten siirtely
Loppukasvatus
Tarkkailu ja seuranta
 
Nautojen tulo tilalle
Eläinten siirtely
Valmistelut ennen eläinten tuloa
Tarkkailu ja seuranta
Tulotarkastus
Ilmoitus nautaeläinrekisteriin
 
Kasvatus vuoden ikään
Päiväkasvu
Ruokinta
 
Kasvatus 1 vuosi - teuraskypsyys
Ruokinta
Loppukasvatus
 
Siirto teurastamoon
Eläinten lähettäminen teurastukseen
Kuljetukseen valmistautuminen
Eläinten lastaus
Kasvattamon pesu
Ilmoitus nautaeläinrekisteriin
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2011