INVESTOINTIEN JA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU
tekijä Marketta Ranta HAMK Mustiala

”Motto: jos on kysymys kulutuksesta silloin voidaan hankkia mitä tahansa sillä perusteella, että se on kivaa ja siihen on varaa. Investointiin sen sijaan pitää löytää muita perusteita”

Laskentapohjan avulla perusteiden hakuun!

Ennen Investointia IN VES TOIN TI Investoinnin  jälkeen
Lähtötilanne

Tuloslaskelma
Tase
Tuotannon tunnusluvut

Kannattavuus
Maksuvalmius
Talouden tunnusluvut
Kannattavuus
Likimääräinen annuiteetti

Tuotannon tunnusluvut
Muutokset toiminnassa
Käyttöpääoman lisäys
Yleiskustannusten lisäys
Rahoitus
rahoitustarve=
rahan lähteet

Oma rahoitus
tulorahoitus
muu oma rahoitus

Investointituki
Vieras pääoma
Maksuvalmius
Investoinnin maksu, käyttöpääoman lisäys
oma rahoitus
vieraan pääoman nosto
investointiavustuksen nosto
Investoinnin alv
Toiminnasta ja rahoituksesta aiheutuvat lisätulot
Toiminnasta ja rahoituksesta aiheutuvat lisäkulut
Verot
Verotus
Lisätulot
Vähennykset
Verotettavan tulon muutos
Veroprosentti
Muutos veroissa
Lopputulos
Tuloslaskelma
Tase
Tuotannon tunnusluvut

Kannattavuus
Maksuvalmius
Talouden tunnusluvut


Mitä asioita voit pohtia?
Investoinnin suunnitteluprosessin haarukointivaihe, jossa mietitään, jatketaanko investoinnin valmistelua vai jätetäänkö se edelleen muhimaan ja odottelemaan parempia aikoja.
•    Laatia lyhyen ennusteen yrityksen tulevaisuudesta ilman investointia
•    Suositella ja perustella sopivaa investointikohdetta, jolla on positiivinen vaikutus yrityksen tulevaisuuteen.
•    Laskea investoinnin kannattavuuden
•    Tutkia yrityksen nykyistä rahoitusrakennetta ja selvittää käytettävissä oleva yrityksen tulorahoitus ja muu oma rahoitus
•    Ehdottaa investoinnin hankkimiseen sopivia vieraan pääoman rahoitusmuotoja ja suositella niistä edullisimpia
•    Hyödyntää avustuksia ja varauksia
•    Laskea investoinnin maksuvalmius
•    Selvittää investoinnin vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen, rahoituksen kustannuksiin ja rakenteeseen sekä maksuvalmiuteen.

Miten toimit laskentapohjan kanssa?

Omia tietoja voit kirjata valkoisiin kenttiin, harmaat kentät ovat laskennan tuloksia.
Desimaalin merkki on piste.
Kun painat Laske -näppäintä, koko laskenta-alueen laskenta päivittyy.
Tulosta printtisi työskentelyn päätteeksi sillä ohjelma ei ole tallennettavissa.
 
 
©Virtuaalikylä