AC-kokous 20.4.2017 klo 14.30

AC-kokous 20.4.2017 klo 14.30, Muistio 20.4.2017 (pdf)

MUISTIO 24.4.2017

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka – yhteishanke

Kehittämistiimien 5. AC-kokous

Aika: Paikka: Läsnä:

20.4.2017 klo 14:30 – 15:30

Vituaalikylän AC-huone https://connect.funet.fi/hamkvirtuaalikyla/ Henna Latvala, JAMI

Mari Rajamäki, JAMI
Arja Aalto, YSAO
Erkki Kemppi, Novida
Pekka Janhonen, POKE
Sarita Jylhä-Rastas, POKE
Teemu Miettinen, Potkukelkka.com Kirsi Lähde, HAMI (muistion laatija)

Kehittämistiimien tilannekatsaukset
Syntyvien materiaalien vienti Virtuaalikylän -sivuille; miten edennyt? Hankkeen esite –luonnos: kommentit
30.5.2017 hankkeen väliraportointi
Muut asiat

Asialista

    

1. Kehittämistiimien tilannekatsaukset:

Tiimien etenemisestä tarkemmin kehittämistiimien omilla sivuilla www.virtuaali.info Maatalousteknologia (POKE, YSAO, Ruukki, Novida, JAMI, SEDU, YA, Ahlman)

Tiimissä kaikilla toiminta käynnissä. SEDU: toiminta painottuu resurssien vuoksi kesään ja syksyyn, YSAO: työstetään työkoneiden simulaattorimateriaalia, YA: simulaattorit, perunanviljely, RMO: etenee oman suunnitelman mukaan toukokuussa, JAMI / POKE: opiskelijavaihdon pilotointi vko 17, Novida: materiaalia olemassa, jota muokataan syksyllä, Ahlman: traktorisimulaattori suunnitelmat. Muuta mm. toteutussuunnitelman /-suunnitelmien jakaminen yhteiseen käyttöön, osaamismerkit tekniikassa ei työn alla. Tiimin sivuston päivitys on työnalla.

2

MUISTIO 24.4.2017

Eläintenhoito (YSAO, Ruukki, PKKY, Ahlman, JAMI, KAO, SEDU, POKE, Hevosopisto, HAMI, Optima)

Tiimin sivusto on ajan tasalla. 5.4. verkkokokouksessa käyty läpi Teemun työstämä ohjevideo materiaalien lisäämisestä Virtuaalikylän sivuille. 8.5. seuraava kokous ja 7.6. live –tapaaminen Pemolla + mahdollisuus osallistua skypellä. Tiimissä työstetty osaamismerkkiasiaa henkilöstölle ja niiden soveltuvuutta opiskelijoille. Luotu yhteinen facebook-ryhmä näyttöihin ja TOP- ohjaukseen. Hiljaisia toimijoita tiimissä ovat Optima, HAMI, SEDU, Ahlman, Poke, JAMI. HAMIn osalta toiminta tulee painottumaan syksyyn sairausloman vuoksi.

GreenCare (JAMI, POKE, HAMI, KEUDA)

Skype-kokous 18.4. ja 19.4. live-tapaaminen Kurejoella Poken kanssa, tapaamisessa pilotoitu aistipuutarhapolkua. Viikolla 17 JAMI / POKE opiskelijavaihdossa uusi pilotointi, jota kuvataan 360 –kameralla. Opiskelijavaihtokokeilun pohjalta sovitaan ja laaditaan yhteiset käytännöt hankkeen tuloksena opiskelijavaihdon toteuttamisesta. Tiimin sivusto on ajan tasalla.

Kasvintuotanto (Novida, POKE, KAO, SEDU, KEUDA)

Edellinen skype-kokous pidettiin 12.4. ja työskentely tiimissä etenee. KEUDA: kasvin rakenne osiota aletaan työstämään, KAO: pelialustan selvittely käynnissä ja kesällä otetaan kuvia kasveista POKE: valmistaudutaan kevään kuvauksiin, Novida: materiaalien laadinta alkuvaiheissa, SEDU: on ollut hiljainen. Seuraava kokoontuminen 9.5. Kehittämistiimin sivusto on ajan tasalla.

 1. Syntyvät materiaalit / tulokset Virtuaalikylän – sivuille www.virtuaali.info Miten edennyt ohjeistavan videon avulla?

  Tiimeissä video on katsottu läpi ja tarvittavat salasanat maatilojen sivuille materiaalin lisäämiseen on jaettu tiiminvetäjille. Tiimeillä ei vielä tässä vaiheessa ollut sellaista materiaalia, jota voisi lisätä tilojen sivuille ja linkittää hankkeen tuloksiin. Kun tällaista materiaalia syntyy, Teemu lupasi työstää ko. materiaalilla lyhyen demoesimerkin tilan sivuilta tulosmateriaalin linkittämisestä ”Hankkeen tulokset” –sivulle.

 2. Hankkeen esite -luonnos

  Hankkeen kolmitaitteiseen esite -luonnokseen pyydettiin kommentteja. Luonnokseen tehdään muutama muutos; lisätään hankkeen keskeisiin teemoihin kohta ”Vahva yhteistyöverkosto ja yhdessä tekeminen ympäri Suomea olevien luonnonvara-alan oppilaitosten kanssa” ja jätetään Virtuaalikylän -sivujen viralliseksi nettiosoitteeksi vain www.virtuaali.info

  Esite laitetaan jakoon s-postilla kaikille hankkeen toimijoille ja se löytyy myös hankkeen koordinoinnin sivulta Virtuaalikylästä, josta esitettä voi tulostaa ja laittaa jakoon kaikissa mahdollisissa markkinointitilanteissa. esim. JAMI lupasi jakaa esitettä oppilaitoksen ständillä Farmari 2017 -messuilla.

3

MUISTIO 24.4.2017

4. 30.5.2017 hankkeen väliraportointi

Hankkeen väliraportoinnista lähetetty kaikille osatoteuttajille 18.4.2017 s-postilla taloushallinnon raportointipohja ja lisäohjeistusta hankkeen tulevaa väliraportointia 30.5.2017 varten.

Ohessa vielä yhteistyösopimuksesta ote kohdasta 6.3. Raportointi:

” Sopijaosapuolet sitoutuvat rahoittajan ehtojen mukaiseen raportointiaikatauluun ja toimittamaan raportointitiedot HAMI Oy:lle seuraavan aikataulun mukaisesti:

 •   Väliraportti kirjanpidon kustannuksista ja toiminnasta 30.5.2017 mennessä.
 •   Osatoteuttajien loppuraportti ja raportoidut kokonaiskulut 15.12.2017 mennessä.
 •   Hankkeen loppuraportti 31.1.2018 mennessä.

  HAMI Oy vastaa raporttien kokoamisesta ja väli- ja loppuraportin lähettämisestä rahoittajalle.”

5. Muut asiat:

 •   Hankkeen ohjausryhmän kokous AC-huoneessa 24.5.2017 klo 10. Kutsu ja linkki

  kokoukseen s-postilla lähempänä kokousajankohtaa.

 •   Ryhmä pohti reformin vaikutusta:
  •   Onko kenelläkään enemmän tietoa maatalousalan perustutkinnon

   uudistamisesta?

  •   Entä OPSin rakenne, muuttuuko se oleellisesti?
  •   Asiasta tiedustelua esim. OPH:sta Marjatalta tai Annelta
 •   Pekan 20.4. s-postilla lähettämää tietoa ja linkit Microsoftin 365-ympäristöön liittyviin Open Badge-merkkeihin, joista puhuimme kokouksessa:

  ”Poke on saanut Microsoftin Schowcase –School statuksen kuukausi sitten. Sivusto löytyy osoitteesta: education.microsoft.com

  Kohdasta Osaamismerkit – löytyy tietoa mitä merkkejä microsoftilla on jo poimittavaksi. Jotain voisi suunnata näistä ehkäpä myös opiskelijoillemme!!!

  Webinaareja opettajien kokemuksista yms. löytyy osoitteesta https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses.

  Mielenkiintoista tietoa löytyy kirjoittamalla hakukoneeseen #365 – niin tulee osoite: https://sway.com/G85nJI6lHPNArfDX. Webinaareista löytyy jostakin mm. poken opettajan haastattelua ja One Noten käytöstä juttua mitä ollaan TOP-ohjauksessa käytetty.”

  Seuraava kehittämistiimien kokous Virtuaalikylän AC-huoneessa 24.5.2017 klo 13. Kokouskutsu lähetetään s-postilla.