Eläintenhoito

MATERIAALISIVUT

 

Kehittämistiimin kokoonpano:

 1. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 2. Hämeen ammatti-instituutti Oy HAMI
 3. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky / Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE
 4. Hevosopisto Oy / Ypäjän hevosopisto HEVOSOPISTO
 5. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu SEDU
 6. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto KAO
 7. Järviseudun koulutuskuntayhtymä / Järviseudun ammatti-instituutti JAMI
 8. Ahlmannin koulun Säätiö Sr / Ahlmanin ammattiopisto AHLMAN
 9. Raahen koulutuskuntayhtymä / Ruukin maaseutuopisto RMO
 10. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / P-K ammattiopisto Kitee ja P-K aikuisopisto PKKY
 11. Optima samkommun / Optima OPTIMA

Osallistujalista oppilaitoksittain / henkilöittäin

Tiimin vetäjä: Arja Aalto, YSAO, koulutusvastaava, aikuisopettaja, luonnonvaraosaaminen,
puh. 0400 792 802, arja.aalto(at)ysao.fi

Aikataulu:

Tiimin osalta käytännön toiminta-aika päättyy viimeistään marraskuun 2017 loppuun.
Joulukuu 2017 on varattu raportoinnille.

Tavoitteet:

 • verkostotyöskentelyn lisääminen
  •  verkkopalaverit, Skype for Business, …
  • verkostotapaamiset, kotieläintuotannon- ja eläintenhoidon opettajien yhteistyöpäivät Pemolla, YSAOlla, Iisalmessa kesäkuun alussa 2017
  • Virtuaalikyläverkoston yhteistyö
 • osaamisperusteisuuden vahvistaminen (yhteisen näkemyksen rakentaminen)
  • digitaalisten osaamismerkkien suunnitteleminen Työskentely maatalousalalla -tutkinnon osaan / Tallin ja talliympäristön hoitaminen – tutkinnon osaan
  • kyseessä pilotointi luonnonvara-alalla ja sisältää useita epävarmuustekijöitä
  • mm. miten hankeaika riittää toteuttamiseen asti ja miten toiminta jatkuu hankeajan jälkeen..?
 • henkilökohtaistaminen (uudet ideat, toteutusmallit ja työkalut, yhteinen näkemys),
  • työprosesseihin sidotut osaamismerkit, onko mahdollista hyödyntää henkilökohtaistamisessa ja hankitun osaamisen osoittamisessa?
  • Open Padge / Oppiminen Online / ope.fi I-taitotaso (Some-noviisi)
   • tämä esim. YSAOlla opetushenkilöstön suoritettava vuoden 2017 loppuun mennessä
 • eri oppilaitosten asiantuntijuuden / erikoistumisien jakaminen / vahvuuksien esiin nostaminen sekä työelämäyhteistyön näkyväksi tekeminen
  • o   oppilaitoksissa työstettyä digitaalista opiskelumateriaalia jaetaan suunnitellusti Virtuaalikyläverkostossa www.virtuaali.info
 • näyttöihin ja TOP-ohjaukseen helppokäyttöinen yhteinen käytäntö huomioiden yhteisöpalveluiden hyödyntäminen – yhteinen someryhmä
  • FACEBOOK sovittiin otettavan käyttöön 14.3. palaverissa.
  • Facebookissa (ja Virtuaalikylässä) on jo olemassa hevostalouden perustutkintokoulutukselle suunniteltu suljettu Hevostalouden työssäoppiminen -yhteistyöalusta vuodelta 2012.
   • toteuttaja Arja Aalto ylempi amk-agrologi opinnäytetyönä 2012
   • sidosryhminä hevostalouden opetushenkilöstö ja alan TOP-tilat/yrittäjät
   • huonosti lähti elämään hankkeen jälkeen
 • kartoitetaan mahdollisten yhteistoteutusten tarve ja laitetaan tarjolle ja pilotoidaan yksi yhteinen opintoteema
  • ensimmäisessä tiimipalaverissa sovittiin tähän juurikin tuo opiskelijoiden digitaalisten osaamismerkkien pilotointi – hankeresurssien puitteissa

Hanke-esittely 9.3.2017, Arja Aalto, OPH, HKI >>

Hankehakemus >>
Hankesuunnitelma >>

Toimintamalli:

Sisältyy tavoitteisiin.

Muistiot:

Skype-tallenteet:

Tulokset:

Tiimissä jaettua opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen materiaalia;

Tiimissä jaettua ohjaus- ja opetusmateriaalia:

Koulutukset, seminaarit, tapaamiset, esitykset:

 • 8.2.2017 tiimipalaverissa Ylä-Savon ammattiopiston aikuisopettaja, koulutusvastaava Tuovi Huttunen kertoo, miten YSAOlla toteutetaan Oppiminen Online ja Open Badge Passport -osaamismerkkien hankintaa ope.fi I-tasolla. (Openbadgefactory)
 • 14.3.2017 tiimipalaverissa HAMKin verkkoviestintäpäällikkö Lotta Linko ja lehtori Anne-Maria Korhonen kertovat oppilaitoksensa omasta osaamismerkkitehtaasta.
 •  Tarjolla ilmainen Open Badges -Osaaja-verkkokurssi. Ilmoittaudu 27.3.2017 mennessä. Kurssi toteutuu huhtikuussa 2017.
 •  Eläintenhoidon opetushenkilöstön kesäpäivät Pemolla 7.-8.6.2017
  • Kotieläinopettajien perinteisiin päiviin yhdistetty nyt tuotantoeläinten opetushenkilöstön lisäksi seura-, harraste- ja pieneläinten opetushenkilöstö. Ohjelmaa kaikille. Tervetuloa mukaan!
  • KUTSU, OHJELMA ja ILMOITTAUTUMISET yllä linkin takaa!

Videot: