Maatalousteknologia

MATERIAALISIVUT

 

Maatalousteknologiasta sanottua:

Teknologiaa ovat tuotannossa käytettä­vät koneet, laitteet, rakennukset ja erilaiset tuotantoon liityyvät työt.

Automaatio, robotiikka ja erilaiset sähköiset järjestelmät lisääntyvät ja niitä on osattava käyttää ja niiden tuottamaa tietoa hyödyntää.

Maatalousteknologia on viljelijän ammatin suola

Kehittämistiimin kokoonpano:

Tiimin vetäjänä on POKE, Pekka Janhonen ja Hannu Korhonen.

Lahtela Asko asko.lahtela@jamin.fi JAMI
Markku Latvala markku.latvala@jamin.fi JAMI
Sakari Ketomäki sakari.lehtinen@novida.fi NOVIDA
Hannu Korhonen Hannu.Korhonen@poke.fi POKE
Jari Simonaho Jari.Simonaho@poke.fi POKE
Iikka Minkkinen iikka.minkkinen@poke.fi POKE
Henri Karhumaa henri.karhumaa@raahenedu.fi RMO
Marjut Autio marjut.autio@raahenedu.fi RMO
Ville Ketomäki Ville.Ketomaki@sedu.fi SEDU
Virpi Norja virpi.norja@sedu.fi SEDU
Timo Riikonen timo.riikonen@sedu.fi SEDU
Ville Ketomäki ville.ketomaki@sedu.fi SEDU
Anders Grannas anders.grannas@yrkesakademin.fi YRKESAKADEMIE
Tuovi Huttunen tuovi.huttunen@ysao.fi YSAO
Juha Hiltunen juha.hiltunen@ysao.fi YSAO
Jussi Ahonen jussi.ahonen@ysao.fi YSAO

Tavoitteet ja aikataulu:

 • Tiimityön toimintamallin läpikäyntiä ja aikataulun sopiminen – tiimiteknologia, perustettavat materiaalivarastot, millä työkaluilla tehdään
 • Yhteiset palaverit tiiviisti – skype 2X kk Tai ainakin 1Xkk
 • Alussa tiiviimpi yhteydenpito; ajoissa aikatauluvaraukset; Doodle-työkalu
 • Jos ei pääse – mahdollinen tallentaminen. Ensimmäinen skype-työpaja tammikuulle!
 • Tapaaminen tammikuu/helmikuu
 • Tarvitaanko koulutusta Virtuaalikylän käyttöön?  Mustialan kautta koulutusta. Päivittämisen tarve – työkalujen käytön päivitys. Tehtäväksi etsiä alkupuolelle koulutus – tarkennetaan tarpeet. Mahdolliset kirjautumistarpeet Virtuaalikylään?
 • Materiaalipankin määrittely – kaikki avointa : Tallennus googlen työkalut/365 heti kun mahdollista
 • Keskustelu valittavista osaamisperusteisuus-kohteista, opetusmateriaali-pilotit ryhmissä
 • Pilotoinnit
 • Työpaja
 • Opiskelijaryhmien ”vaihtomahdollisuus” – aikataulutus
 • Alkaa NYT – loppuu 11/2017, kesäjakso erityiseen hyötykäyttöön

Toimintamalli:

Toimintamalli hankehakemuksen mukaisesti ja sovellettuna teknologiatiimissä:

 • Yhdessä tekeminen! Luonnonvara-alan voimien yhdistäminen
 • Pohdinta ja selvitys – mitkä osa-alueet kaipaavat eniten yhteistä materiaalia, osaamismerkkejä-oppimistehtäviä
 • Vuoden kiertoon liittyvien opetusmateriaalien toteutus ja pilotointi
 • Oppimistehtävien yhdessä määrittely – mitkä tärkeimpiä osaamisperusteisuutta tukevia asioita?
 • YTO-aineiden integrointi maatalousteknologiaan
 • Yhteisten kurssien – sisältöjen selvittäminen JA vahvuuksien hyödyntäminen –mitkä asiat jaettavissa kaikille?
 • Tiivis yhteydenpito – miten ME selvitään reformin vaikutuksissa – miten tehdään selviytymistarina. ryhmän sähköpostiosoite: digitekno@edupoke.onmicrosoft.com
  • Sähköpostit näkyvät ryhmän sivustolla keskusteluina
  • tähän osoitteeseen lähetetyistä sähköposteista pitäisi tulla kopio jokaisen omaan työsähköpostiin
 • tiedostokirjasto, minne voi tallentaa hankkeen tiedostoja
 • kalenteri, missä voi ajastaa tapaamisia ja Skype –kokouksia
 • OneNote muistikirja muistiinpanoja varten
 • Suunnittelija, tehtävien ajastamista, suorittamista ja seurantaa varten (projektityökalu)
 • Sivusto, sharepoint sivusto, mihin voi luoda monipuolisesti kaikenlaista materiaalia
  Tiimin toimintaan liittyvät kyselyt tehdään mm. 365-paketissa olevalla Forms-ohjelmalla. Muutenkin työäslkentelyssä pyritään käyttämään laajasti uusia tietoteknisiä mahdollisuuksia.

Muistiot:

Linkitys kesken.

Tulokset:

Esimerkki oppimateriaalin esittämisestä >>
Yhteiseen käyttöön ohjeita materiaalien tuottamiseen >>
QR-koodien hyödyntäminen >>
Screencast-o- Matic- ohje >> 
360-kuvauksen ohjeita >>
Novidan tuottamaa materiaalia (video):

 

Koulutukset, seminaarit, tapaamiset, esitykset

Sisältö on tulossa.


Videot: