Skype-kokous 25.8.17 klo 10

Skype-kokous 25.8.17 klo 10, Muistio 25.8.2017 (pdf)

MUISTIO 28.8.2017

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka – yhteishanke

Kehittämistiimien 8. Skype-kokous

Aika: Paikka:

25.8.2017 klo 10:00 – 11:30

Skype-kokous Henna Latvala, JAMI

Heli Hämäläinen, JAMI Mari Rajamäki, JAMI Sakari Lehtinen, Novida Arja Aalto, YSAO

Pekka Janhonen, POKE
Kirsi Lähde, HAMI (muistion laatija)

Kehittämistiimien tilannekatsaukset
Hankkeen väliraportoinnin kustannustarkastelu
OPH:n Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät 22. – 23.11.2017 Hki, Congress Paasitorni Digiloikka-hankkeen puheenvuoro to 23.11. klo 11- 11.20
Uudet hankehaut
Muut asiat

Asialista

  

 

1. Kehittämistiimien tilannekatsaukset:

Tiimien etenemisestä tarkemmin kehittämistiimien omilla sivuilla www.virtuaali.info Maatalousteknologia (POKE, YSAO, Ruukki, Novida, JAMI, SEDU, YA, Ahlman)

Kehittämistiimin lyhyt kokous pidetty 10.8. Kesäkaudella on tehty kuvauksia ja kerätty materiaalia. YA: kuvattu salaojitusta ja kerätään viljakuivuri materiaalia, RMO: työstänyt QR- koodeja ja 360-kuvauksia, JAMI: suunnitteilla POKEN:n kanssa yhteiset vaihtoviikot, aikataulua ei olla vielä sovittu, POKE: kasvituotannon osalta on tehty Drone-kuvauksia ja eläintenhoidon osalta on työstetty navetan laatuasioita.

2

MUISTIO 28.8.2017

Eläintenhoito (YSAO, Ruukki, PKKY, Ahlman, JAMI, KAO, SEDU, POKE, Hevosopisto, HAMI, Optima) Kehittämistiimin seuraava kokous viikon päästä. Kesätauon jälkeen ei kovasti ehditty tekemään

asioita eteenpäin, Johanna Virtanen tehnyt kesällä kuvauksia.

GreenCare (JAMI, POKE, HAMI, KEUDA)

Kesätauon jälkeen tiimissä ei olla vielä ehditty kunnolla käynnistämään asioita. Jo olemassa olevaa videomateriaalia Teemu M. on luvannut katsoa kesätauon jälkeen. Ala-asteen oppilaat siirtyvät väliaikaisesti JAMIN tiloihin. Heitä on suunniteltu hyödynnettävän pilotti ryhminä aistipolulla. Vaihtoviikot Poke/Jami –kalenteriin.

Kasvintuotanto (Novida, POKE, KAO, SEDU, KEUDA)

Erkki Kemppi siirtyi töihin Huittisiin ja Sakari Lehtinen ottaa vetovastuun ja perehtyy kasvintuotannon osioon. Kesällä Novidassa on työstetty kasvituotannon kuvakirjastoa ja tehty käännöstyötä. Selvityksen alla on koulutilavuokralainen. Lisäksi tilalla on nyt käytettävissä video- /kuvausekspertti.

 1. Hankkeen väliraportoinnin kustannustarkastelu

  Käytiin läpi väliraportoinnin kustannustarkastelu. Budjetissa on vielä jäljellä aika paljon syksylle useammalla osatoteuttajalla. Sovittiin, että koordinaattori tiedustelee niiden yhteistyökumppaneiden osalta, miten ovat suunnitelleet budjetin käyttää marraskuun loppuun mennessä, joilla ei ollut budjettia käytetty lainkaan tai hyvin vähän kevätkaudella.

 2. OPH:n järjestämät kehittämispäivät 22.11. – 23.11.2017

  OPH:n Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivät 22. – 23.11.2017 Hki, Congress Paasitorni Digiloikka-hankkeen puheenvuoro to 23.11. klo 11-11.20

 3. Uudet hankehaut

  OPH:lla avoin hankehaku 15.8. – 30.9.2017 Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen vuodelle 2018. Yhteistyötiedustelun pohjalta mukana ko. hankehaussa RUUKKI, JAMI, SEDU, POKE, PKKY, HAMI (koordinaattori). Tiedustelu s-posti yhteistyökumppaneille lähetetty uudelleen 28.8.

  Päätettiin, että kohdistetaan haku hankkeen sisällön painopisteisiin: laatukulttuurin vahvistaminen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta.

3

MUISTIO 28.8.2017

Linkki OPH:n hakuun:

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_koulutus/103/0/valtionavustukset _2017_ammatillisen_koulutuksen_laadun_kehittaminen

Koordinaattori aloittaa työstämään hankehaun tiivistettyä kuvausta, jota muokataan ja täydennetään yhteistyökumppaneilta saaduilla työsuunnitelmilla. Aikatauluista tarkemmin, kun hankehaun kuvaus lähetetään jakoon yhteistyökumppaneille.

 OPH:n sivuilla myös maininta, että haettavaksi tulee reformin toimeenpanoa tukeva valtionavustuskokonaisuus. Haun aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin.

5. Muut asiat

 Digiloikka –hankkeeseen liittyen päätettiin laatia kysely yhteistyökumppaneille OKM:n esityksen 2017 pohjalta, miten reformia on lähdetty oppilaitoksissa kehittämään ja toteuttamaan eli mitä käytännön ratkaisuja reformin tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty? Koordinaattori laatii kyselyn ja lähettää sen kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille, vastausten pohjalta ratkaisuista laaditaan kooste, joka liitetään hankkeen loppuraporttiin.

Seuraavat kokoukset Skypessä:
29.9.2017 klo 10 hankkeen ohjausryhmän ja klo 13 kehittämistiimien kokous.

Kokouskutsut lähetetään s-postilla.