Skype-kokous 29.9.17 klo 13

Skype-kokous 29.9.17 klo 13, Muistio 29.9.2017 (pdf)

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka – yhteishanke

Kehittämistiimien 9. Skype-kokous

Aika: Paikka: Osallistujat:

Asialista

29.9.2017 klo 13:00 – 13.35

Skype-kokous

Susanna Aro, MTK Pekka Janhonen, POKE Mari Rajamäki, JAMI Henna Latvala, JAMI Satu Suoranta, HAMK Kirsi Lähde, HAMI

Kehittämistiimien tilannekatsaukset (syyskuu)
Hankkeen kustannustilanteen selvitys / käyttö 30.11.17 mennessä Ohjausryhmässä esille tulleet asiat
Muut asiat
Seuraavan kokouksen ajankohta

    

1. Kehittämistiimien tilannekatsaukset:

Tiimien etenemisestä tarkemmin kehittämistiimien omilla sivuilla www.virtuaali.info Ohjausryhmän kokouksessa 29.9. aamupäivällä läpi käyty tilannekatsaukset, toimintasuunnitelman

mukaiset tehtävät ja niiden valmiusasteet on kirjattu Excel –taulukkoon

1.1. Maatalousteknologia (POKE, YSAO, Ruukki, Novida, JAMI, SEDU, YA, Ahlman)

POKE: 360 –kuvaukset, YTO –aineiden integrointi ja esimerkit (pdf -tiedostot), raskaskonekoulutukseen liittyvä materiaali ja suunnitelmat siihen, OneNoten parannellut versiot. Pelloilla kuvattu kesällä, syksyllä haasteellinen sää (syystyöt).

Reformia edistäviä toimenpiteitä pyritään viemään eteenpäin.
Keskustelussa nostettiin esille reformin osalta yhtenä käytännön toteutusta edistävänä tekijä

osaamismerkkien kehittäminen esim. osana uutta hanketta. POKE kehittää YTO-aineiden integrointia eri tutkinnon osiin.

2

YTO yleisesti: kuvauksien laadintaa kirjallisesti (pdf) suositellaan jokaisen osalta, myös julkaisua
Virtuaalikylään. Kuvauksiin käy myös esim. kuvakaappaukset ym. havainnollistava aineisto, mitä ja

miten on tehty, jotta nähdään miten muut ovat tehneet – muille malliksi ja yhtenäisen mallin kehittymiseksi.

SEDU: GPS –asiat esillä, peltotöistä syksyn aikana enemmän materiaalia, tilanne etenee hyvin, toteutus painottunut syksyyn – Täsmäviljelyn digitaalinen oppimispaketti. Sorkkahoitomateriaalia tulossa.

Ahlman: Ei edustajaa paikalla, mutta Kirsi Lähde on saanut tiedoksi etukäteen, että traktorin ajosimulaattori on valmis ja oppimispaketit tulevat syksyn aikana kuntoon. Valtran – kuvauskohteita ajosimulaattorin osalta.

Ruukki: lehtivihreämittaus, YTO -aineiden integrointiesimerkit (pdf –tiedostot): kuvataan mitä ja mihin tutkinnon osiin integroitu, QR –koodit valmistumassa, Yhteiset työkalut opetuksen toteuttamiseen, näytöt, työssäoppimisen ohjaus: noin puolet kuvauksista jo tehty. GPS – älypuhelimien käyttömahdollisuuksien kartoittaminen.

YA: Digitaalista oppimateriaalia työn alla kaivinkonesimulaattorista, perunan viljelytekniikasta, salaojituksesta, viljan kuivauksesta.

Novida Loimaa: peltoviljelyn ja koneitten kuvausmateriaaleja työstetään valmiiksi, kasvin rakenteen ja kasvun materiaalia digitaaliseen oppimisympäristöön.

1.2. Eläintenhoito (YSAO, Ruukki, PKKY, Ahlman, JAMI, KAO, SEDU, POKE, Hevosopisto, HAMI, Optima)

Arja Aalto estynyt osallistumaan kokoukseen, mutta Arja lähettänyt Kirsille tilannetiedot. Toimenpiteet etenevät hankesuunnitelman mukaisesti. Eläintenhoidon videomateriaaleja Virtuaalikylässä. Käsiteltyjä aiheita mm. simulaattoriin käyttöohje, Avantti –koneisiin ohjeistus, Työskentely maatalousalalla –pilotoinnissa syksyllä. Arja myös osaamismerkki –työpajoissa ja Seppo –pelin testauksessa. Näyttöjen vastaanottojen valtakunnallinen yhteistyö, Facebook – ryhmä perustettu.

1.3. GreenCare (JAMI, POKE, HAMI, KEUDA)

JAMI: pilotteja, aistipolku siirretty ulos, Henna vienyt Virtuaalikylään GreenCare –materiaaleja, powerpoint, muistio, työsuunnitelma opettajittain tehty syksylle, mm. ma 2.10. pilottiryhmä tulossa, aineistoa ja materiaaleja työstetään, yhdeltä opettajalta digitaalista oppimismateriaalia Virtuaalikylään lähiruuasta.

3

POKE:n kanssa Kirsillä 18.9. Skype –kokous: Maatalousteknologian digitaalinen ympäristö: tehty kuvauksia – avataan perusosaamisen materiaaliesimerkkejä Virtuaalikylään yhtenäisyyden saamiseksi. Kohtuullisen hyvin edistynyt.

Keuda: Green Care – käytännössä tehty valmiiksi.
Virikeakvaario, pilotointia palvelutalossa, akvaario-opista materiaaleja.

Henkilöstövaihtotoiminta: JAMI ja POKE: vaihtoviikko opiskelijoiden osalta, oppilaitosvierailu POKE:lle GreenCare –teemaan liittyen, koulutustapahtumia syksylle myös suunnitteilla JAMI/Henna Latvala.

Live –tapaamisia: YSAO, Keuda, JAMI ja POKE.

1.4. Kasvintuotanto (Novida, POKE, KAO, SEDU, KEUDA) Novidasta ei ollut edustajaa paikalla.

 1. Hankkeen kustannustilanteen selvitys / käyttö 30.11.17 mennessä

  Kooste selvityksestä, hankkeen kustannukset tulee käytettyä 30.11.2017 mennessä: YSAO, JAMI, POKE, HAMI, Ruukki (RMO), Ahlman, KAO, SEDU, Novida, YA, KEUDA

  Kustannuksia jää käyttämättä: PKKY
  Optimalla selvitys vielä kesken (Patrik selvittää tilannetta, puhelinkeskustelu 25.9.) Hevosopisto ei ole vastanneet tähän mennessä koordinaattorin yhteydenottoihin.

  On todettu, että rahoitusta jää käyttämättä. Toimenpiteitä on saatu tehtyä nopeammin kuin alkuperäinen suunnitelma on laadittu rahoitusta koskien. Varojen siirtoja pystyy tekemään osatoimijoiden kustannusten osalta. Rahoittajan ohjeistus on, että selkeät suunnitelmat perusteineen siitä, mitä siirretään mihin ja mihin ne käytetään, tulee ensin esittää rahoittajalle.

 2. Ohjausryhmässä esille tulleita asioita
  •   Paula Niemelä kertoi uudesta 3D –suunnitteluohjelmasta: tulossa kaikille käytettäväksi tarkoitettu app – sovellus, joka julkaistaan to 5.10. Paula laittaa tietoa verkostolle julkaisun jälkeen.
  •   10.11. loppuseminaari webinaarina, jossa yhteistyökumppanit esittelevät omien osioidensa tulokset hankkeesta
  •   23.11. LUOVA –koulutuspäivän esitykseen webinaarista materiaalia

4

 •   30.11. OPH:n hankkeiden päätöstilaisuus Helsingissä, myös hanketori, jossa päättyvien hankkeiden esittelyjä
 •   nämä tapahtumat sisältöineen käydään tarkemmin läpi seuraavassa kehittämistiimien kokouksessa 13.10.
 1. Muut asiat
  •   Webropol-kysely: selvitys reformiin valmistautumistoimista v. 2017 (koordinaattori laatii)
  •   OPH:n sivuilla maininta: haettavaksi tulee reformin toimeenpanoa tukeva

   valtionavustuskokonaisuus, haun aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin

  •   osaamismerkkeihin liittyvä kehittämistyö (reformia edistävä) voisi olla osa uutta hankekokonaisuutta
  •   MTK:lta Susanna Aro kertoi, että selvityksiä tehdään myös SITRA:n koululaismateriaalien ja rahoitusten osalta: mitä materiaalia esim. kiertotaloudessa, muualla on tehty. Mm. biotalouspeli, 1 milj. euroa
  •   RE –hankkeessa hyödynnettävää materiaalia, yhteinen näkemys tärkeää, huolehditaan ettei tule päällekkäisyyksiä hankemateriaalien kanssa mm. kemian projekti Kirsiltä RE-hankkeelle Työskentely maatalousalalla –osioon. YTO-aineiden integraation kuvaus fysiikan osalta mahdollista.
  •   Teemu Miettinen on ollut mukana Virtuaalikylän kehittämisessä alusta asti, kuten myös Susanna Aro ja Outi Vahtila. Teemu toimii mm. myös Metsäkoulutus ry:n bittinikkarina. Virtuaalikylän historiaa säilytetään, uudistamisen kautta luodaan vanhan päälle.
  •   Virtuaalikylän tekninen ympäristö on vanhaa tekniikkaa ja sitä halutaan uusia. Virtuaalikylä – verkkoympäristöä käytetään markkinoinnissa, tavoitteena ympäristön kehittäminen reformia palvelevaksi jatkossa. Tällä hetkellä jo sitoutunut ja toimiva oppilaitosyhteistyöverkosto on mukana, olisi hyvä jatkaa uudistuen tältä valmiilta pohjalta.
  •   Pekka Janhonen: ideaalinen Virtuaalikylällekin voisi olla esim. YLE –areenan kaltainen sivusto – helppokäyttöisyys ja selkeys käyttäjälle: tutkinnon osia, materiaaleja helposti ja selkeällä formaatilla tehtynä. Viedään ylpeänä eteenpäin kehittämäämme virtuaalista oppimisympäristöä ja kehitetään edelleen!
 2. Seuraavan kokouksen ajankohta

  Seuraava kehittämistiimien kokous Skypessä pe 13.10.2017 klo 13.00. Kokouskutsut lähetetään s-postilla.

5