Virtuaalikylä
Koulutilat
Tekijät
Sisällöntuottajainfo
Työssäoppiminen
Kehittämistiimit

Hankkeen koordinointi

Maatalousteknologia

Eläintenhoito

Kasvintuotanto

GreenCare

Hankkeen tulokset

Kestävä kehitys

Oppilaitosten kestävän kehityksen itsearviointi:
Opetuksen toteutus

Luonnonvara- ja ympäristöalan elinvoimana on luonto. Siihen liittyviä elinkeinoja ja niiden yhdistelmiä on maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloudessa sekä luonto- ja ympäristöalalla. Alan osaajat toimivat maaseudun haja-asutusalueilla ja taajamissa. He edustavat arvoja, jotka lisäävät elinympäristön viihtyvyyttä, luonnonmonimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisten hyvinvointia. Maaseutu- ja taajamaympäristön toimivana säilyttäminen edellyttää paikallisen perinteen, kulttuurin, ympäristön ja luonnonarvojen kunnioittamista. Alan arvojen mukainen toimintatapa säästää ympäristöä ja käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla. Alalla on suuri merkitys ja vastuu alueellisena kestävän kehityksen edistäjänä ja kehittäjänä.

Luonnonvara- ja ympäristöalan tavoitteena on tuottaa puhtaita, terveellisiä ja turvallisia tuotteita ja palveluita. Alan arvoperustana on ihmisen ja luonnon hyvinvointi ja tähän liittyvä eettinen ja kasvatuksellinen toiminta.

Erityisen tärkeitä näkökulmia luonnonvara- ja ympäristöalalla ovat:
  • Ympäristöön kohdistuvan kuormituksen vähentäminen
  • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
  • Maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen
  • Paikallisten erityispiirteiden ja alueellisen omaleimaisuuden hyödyntäminen tuotannossa ja palveluissa
  • Eettisten näkökulmien korostaminen tuotannossa

 


Huom!
Koulutiloihin kytketyt kestävän kehityksen kriteeristöt saat käyttöösi koulutilanne omilla Virtuaalikylä-tunnuksilla.
Tutustumistunnukset: vieras | vieras

Lataa kysely PDF-tiedostona >>

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka tekemiseen ovat osallistuneet useat eri luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitokset. Osaksi Virtuaalikylää on koottu sähköiseen muotoon OKKA-säätiön laatimista Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereistä opetuksen osuus ja luonnonvara-alan tukiaineisto. Teemoista esitellään eri oppilaitoksissa tehtyjä toteutuksia.

Kriteeristö tarjoaa tukea kestävän kehityksen ohjelman ja oppilaitoksen toiminnan eri osa-alueiden arviointiin ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Opetusta tarkastellaan neljän otsikon alla: työprosessin sekä työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, elinikäisen oppimisen avaintaidot ja opetusmenetelmät ja oppimispolku. Teemat liittyvät joko ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen tai sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.
 

Kestävän kehityksen teemat

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

virtuaali.info/por-que-comprar-cialis-da-india/
virtuaali.info/waarom-cialis-kopen-uit-india/
virtuaali.info/levitra-bezpecnostni-informace/
virtuaali.info/datos-breves-de-citrato-de-sildenafilo/
virtuaali.info/tadalafil-pour-une-bonne-sante-sexuelle/
 
Sisältösuodin ja haku

Listaa kaikki videot
Näytä kaikki valokuva-albumit
Prosessikaaviot
Blogit

Tiedotteita tiloilta
Tarvaalan opetusmaatila

Biotalouskampusviikko 2.-7.9.2019 ja avointen ovien päivä 7.9.2019 Tarvaalassa
Tervetuloa
Katso ohjelma tästä

Näytä tiedotteet RSS
Virtuaalikylän uutiset

Ratkaisuja verkostoyhteistyön ja digitalisaation edistämiseen

Kansainvälisyyttä ja suomenhevosen juhlaa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna - Lounais-Hämeen hevoset kutsuvat

Virtuaalikylä -hankepäätös 2016

Näytä uutiset RSS

 
Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2011