Eettinen hoito
Lajinmukainen hoito
Tilavierailut
Haastattelut
Valokuva-albumi
Videot
Blogit
 

 

Blogit

Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2010:
Lokakuu


 Viisi viimeisintä merkintää:

28.10.2010
6091 kommenttia kommentoi

Keskustelua eettisestä eläintenhoidosta
Opinnäytetyössäni on esitetty eläintenhoidon eettiset ohjeet seuraavasti:

  1. Hoida eläimiä vastuuntuntoisesti ja huolehdi sekä eläinten että ihmisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
  2. Noudata työssäsi voimassaolevaa eläinsuojelulainsäädäntöä ja vältä aiheuttamasta eläimille kipua ja hätääntymistä.
  3. Ota eläimiä hoitaessasi huomioon eläinten lajityypillinen käyttäytyminen ja sovella tietoa kaikissa tekemissäsi hoitotoimenpiteissä.
  4. Tarkkaile ja arvioi työskennellessäsi eläinten hyvinvointia, koneiden ja laitteiden kuntoa sekä rakennusten olosuhteita.
  5. Ennaltaehkäise tarttuvia eläintauteja ja tapaturmia oikeilla työskentelyrutiineilla.
  6. Kehitä kokoajan osaamistasi eläintenhoitajana ja kartuta tietomäärääsi hoitamastasi eläinlajista.
  7. Pohdi eläintenhoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä ja perustele tekemiäsi valintoja itsellesi. Näin pystyt perustelemaan niitä myös muille.
  8. Toimi työssäsi avoimesti ja rehellisesti sekä muuta työyhteisöä että kuluttajia kohtaan
Kuinka sääntöjä voisi muokata, millaisia ajatuksia eläintenhoidon eettiset säännöt herättävät?

Riitta Alasalmi
riitta.alasalmi(a)kao.fi