Eettinen hoito
Lajinmukainen hoito
Tilavierailut
Haastattelut
Valokuva-albumi
Videot
Blogit
 

Eläinsuojelulaki

Ammattietiikka

Hyvä hoitaja

Jalostuksen etiikka

Eläimen stressi

Eläimen kokema stressi

Eläimen viidestä vapaudesta hankalimmin mitattavissa on vapaus eläimen kokemasta pelosta ja stressistä. Vaikka stressi on lajikehityksen myötä syntynyt ominaisuus, jonka tarkoituksena on säilyttää elämää, se on pitkäaikaisena haitallista eläimelle ja rikkoo eläinsuojelulakia. Tyypillisiä stressin aiheuttajia ovat liian kylmä tai kuuma elinympäristö, pöly, melu, väärä tai puutteellinen ruokinta tai virheellinen kuljettaminen. Kotieläimen stressi on aina merkki hoitajan osaamattomuudesta ja tätä kautta hoitajan merkitys hyvinvoinnin tuottajana korostuu. Eri lajeilla on lisäksi tyypillisiä stressitilanteita, jotka aiheuttavat niille pitkäaikaista kärsimystä.

  • Lehmät: sorkkaviat, viallinen lypsykone
  • Hevonen: väärä ruokinta, tekemisen puute, elämä ilman laumaa
  • Sika: jalkaviat, liikunnan puute, melu, pöly, lantakaasut
  • Lammas: jalkaviat

Lähteet: Sirkkola, H. & Tauriainen, S. 2009. Eläinten lääkintä ja hoito – käsikirja eläintehoitajille.