Eettinen hoito
Lajinmukainen hoito
Tilavierailut
Haastattelut
Valokuva-albumi
Videot
Blogit
 

Lajimukainen käyttäytyminen

Naudan hyvinvointi

Sian hyvinvointi

Lampaan ja vuohen hyvinvointi

Siipikarjan hyvinvointi

Lajinmukainen käyttäytyminen

Eläinten ymmärtäminen on edellytys hyvällä eläinten hoidolle. Eläinten tarpeet jaetaan sisäsyntyisiksi tarpeiksi ja ulkoisiksi tarpeiksi. Sisäsyntyiset tarpeet ovat olemassa eläimen ympäristöstä riippumatta kaikilla saman lajin eläimillä ja ne vaikuttavat eläimen käyttäytymiseen. Sisäsyntyisiä tarpeita kutsutaan lajinmukaiseksi käyttäytymiseksi. Ulkoiset tarpeet syntyvät ympäristöstä (kuten lauman rakenne ja ruuan saatavuus) ja myös ne vaikuttavat käyttäytymiseen. Mikäli eläin ei voi tyydyttää käyttäytymistarpeitaan, seuraa siitä turhautumista ja stressiä, joka heikentää eläimen hyvinvointia.

Tuotantoeläinlajimme ovat eläneet ihmisen kanssa noin 10 000 vuoden ajan. Tänä aikana eläinlajit ovat kesyyntyneet, oppineet elämään ihmisen kanssa ja sopeutumaan ihmisen luomaan ympäristöön. Eläinten käyttäytyminen muuttuu kuitenkin hyvin hitaasti ja kesyyntymisestä huolimatta kotieläimillämme on edelleen villinä luonnossa eläneiden esi-isiensä vaistot ja käyttäytymismallit. Tavat toimia erilaisissa tilanteissa ovat syntyneet eläinlajille miljoonien vuosien aikana eläinten luontaisessa ympäristössä (esimerkiksi arolla tai vuoristossa) ja eläimen ymmärtäminen edellyttää sen luontaisen käyttäytymisen ymmärtämistä.

Lähteet:
Valros A., Teräväinen H. & Helin J. 2005. Hyvinvoiva tuotantoeläin.