Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ilmakuvalinkit
Kyttälännyppylä
Vartiavuori
Mustialanlammi
Mustialan lämpökeskus
Vesistöjensuojelu
Raikonmäki
Vesistöjensuojelua Mustialassa

Mustialan opiskelijat osallistuvat osana opintojaan lähialueella käynnissä oleviin vesistönsuojeluhankkeisiin.


Opiskelijat mittaavat oppitunnilla Alhonojan virtaamaa kuormituksen määritystä varten sekä raivaavat näköalaa tervelepikon läpi Tammelan Pyhäjärvelle osana kunnan järvihanketta. 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021