Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ilmakuvalinkit
Kyttälännyppylä
Vartiavuori
Mustialanlammi
Mustialan lämpökeskus
Vesistöjensuojelu
Raikonmäki

Kyttälännyppylä - luonnonmonimuotoisuuskartoituksen seurantakohde

Kyttylännyppylän tuoreella katajakedolla kasvoi koealojen monilajisin kasvillisuus, yhteensä 18 kasvi- ja sammallajia, joista 16 oli putkilokasvilajeja. Kohteessa viihtyivät hakamaan lajisto kuten puolukka ja valkovuokko sekä runsaslajisimpina esiintyvät ahomansikka ja metsäkastikka (Hagelberg & Härjänmäki 2003). Runsaina kohteessa esiintyivät lisäksi ahomatara, metsälauha sekä laidunnuksesta hyötynyt metsäapila. Mikään kasvilajeista ei peittänyt 10 % enempää pinta-alasta. 30 % kasvilajeista peitti puolet alueesta.


Kyttylännyppylän seurantaruutu perustettiin mäkiseen ja kivikkoiseen paikkaan katajakedon alueelle. Seurantaruudun kasvillisuus edustaa tyypillistä hakamaata.

 
Tutustu hoitotoimenpiteisiin hoitopäiväkirjasta tästä

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021