Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ilmakuvalinkit
Kyttälännyppylä
Vartiavuori
Mustialanlammi
Mustialan lämpökeskus
Vesistöjensuojelu
Raikonmäki
Mustialanlammi

Mustialanlammin pinta-ala on 23 hehtaaria ja suurin syvyys yli 17 metriä. Lammin pohjasta suuri osa on hapeton ympäri vuoden ja siksi sieltä vapautuu runsaasti ravinteita takaisin veteen. Mustialanlammin rantaan on rakennettu laskeutusallas-kosteikkoyhdistelmä sekä suodinojia vähentämään valuma-alueelta tulevaa kuormitusta. Sisäkuormitus pitää kuitenkin yllä Mustialanlammin rehevöitynyttä tilaa vielä pitkän aikaa ellei sisäkuormituksen vähentämiseksi ryhdytä toimenpiteisiin.Hoitokalastuksen ammattilaiset Kinnunen ja Nevala nuottaavat Mustialanlammilta koekalastussaalista.

Sulkasääsken toukkien runsaus Mustialanlammilla kesällä 2009


Katso video Mustialanlammin kipsikäsittelystä
Vesitalous 3/2008 artikkeli Mustialanlammista
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021