Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Navettatyöt/aamu/lypsyn jälkeen
Navettatyöt/aamu/lypsyn jälkeen
TYÖ OHJEET KRIITTISET ASIAT KEKE
Kiimantarkkailu Samoin kuin aamulla, parsien puhdistuksen yhteydessä. Määritä oikea siemennysajankohta, muista tilata siementäjä ennen klo.8.30. Muista myös hiehojen kiimantarkkailu. Huomioi kuivituksen tarve.
Seminologin kutsuminen Kun olet selvittänyt siementäjän tarpeen ja siemennettävät eläimet. Soita jalostuspalv. tai tilaa intern.kautta seminologi. Inernet Ammu ohjelma, soitto. 017-1821111 Varaudu kertomaan karjanumero 12-01580 ja eläinten korvanumerot. Keskustele henkilökunnan kanssa havannoistasi ennen kun tilaat seminologin.Muista tarkistaa voiko eläimen siementää. Esim. tiine,tai liian vähän aikaa poikimisesta(alle2kk). Pyydä seminologia ilmoittamaan tuloajan tilalle.  
Nuorkarjan parsien ja karsinoiden puhdistus/ vasioiden hoito. Vasikoiden ja hiehojen makuuparsista kolataan lika ja märät alueet pois. Myös ritiläpalkit kolataan ja poistetaan lika. Kuivitus rehuvarastossa olevasta turvekärrystä kauhalla. Kolaa parret laitoja myöten, levitä kuivat turpeet puhtaille alueille. Tarkkaile samalla vasikoiden ja hiehojen vointia ja käytäytymistä. Onko kiimoja, ripulia, nivelet kunnossa, muuten hyväkuntoisia ja reippaita. Jos epäilet jotain puutu heti asiaan, ilmoitus henkilöunnalle.Pienillä vasikoilla oltava paksulti kuivikeita, tarkasta samalla lämpölamppujen kunto.Juottoautomaatin toiminnan varmistaminen. Kuivitukset vain tarpeen mukaan. Lämpölamppujen ja kärpäspyydyksen kunnon ja puhtauden tarkkailu.
Siivous/kirjanpito/korjaus ja huoltotyöt Katso eril.ohje!    
       
       
       

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021