Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Lypsyprosessin keke
Rehun valmistus Muuruvedellä
lypsyprosessin keke
Lypsy
Lypsytyössä huomioon otettavat ympäristönäkökohdat

Tankkiin menemätön maito (antibioottimaito, vasikoiden juottoon sopimaton maito)
Maitoa ei saa joutua viemäriverkostoon. On huolehdittava että se menee tilan omaan lietesäiliöön. Erilleen lypsetty maito kaadetaan lypsyaseman käsienpesualtaaseen.

Lypsinten ja lypsyaseman pesu/kastelu
On huomioitava veden kulutus ja vältettävä turhaa kulutusta. Pinttynyt lika ei lähde paloletkulla vaikka kuinka suihkuttaisi. Asema pestään aika ajoin painepesurilla.

Maidon käsittelyvälineiden pesu
Huomioidaan veden kulutus. Pesualtaisiin lasketaan vain tarvittava määrä vettä. Astioita ei huuhdella juoksevan veden alla. Huomioidaan oikea pesuaineen annostelu (ohje purkin etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta). Tiskivedet käytetään lopuksi lattian pesuun.

Lypsyliinojen pesu
Pesukoneen hankinnassa huomioidaan ympäristönäkökohdat. Käytetään ympäristöystävällistä pesuaineita jotka annostellaan oikein.

Lypsykoneen pesu
Tarkkaillaan pesurin toimintaa ja seurataan myös pesuaineen kulutusta.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021