Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Vasikan juottoautomaatin pesu
Maatalousalan henkilökuntaa
Vasikan juottoautomaatin pesu
Huolto-/korjaamorakennus: Rakennuksessa on mm. koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotiloja sekä hitsaustila. Lisäksi rakennuksessa on teorialuokkatila. 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021