Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Navetan työjärjestys/ilta/ennen lypsyä
Navetan työjärjestys/ilta/ennen lypsyä

TYÖ OHJEET KRIITTISET ASIAT KEKE
Kiimantarkkailu Tark.navettapäivyristä kiimassa olevat
ja kiimaan tulevat eläimet. Tarkkaile eläinten käyttäytymistä ja limoja/veriä. Merkitse havaintosi navettapäivyriin ohjeiden muk.värillä.
Selvitä eläimen tilanne päivyristä tai tietokoneelta. Selvitä voiko siementää/voiko olla kiimassa. Esim. milloin poikinut (ens. siemennys 2kk poikimisesta) voiko olla tiine vaikka limoja. Mieti käytöksen ja limojen perusteella oikea siem. ajankohta.  
Lehmien parsien puhdistus Parsista kolataan kaikki lannat ja märät sekä muut liat lantakäytävälle ja parren takaa otetaan lisää kuiviketta parteen. Puhdistaessasi huomioi kaikki epämääräinen esim. limat, mätä, runsaasti maitoa, suolen pätkiä. selvitä mistä johtuu. Käytä säästäen kuiviketta. Kuiviketta levitetään vain sen verran että parsi on kuiva ja puhdas. Näin säästämme kuiviketta emmekä tee turhaa muovijätettä.
Ruokinta (vasikat) Ruoki alle 6kk vasikat (4 ensim. karsinaa) vilja+herne +130l 1karsinan yläpuolella olevan liitutaul.ohjeen mukaan. Seuraa tarkkaan taulun ohjeita. Tarkista myös juoma-automaatin toiminta. Mikäli poikima/sairas karsinoissa on eläimiä pyydä ruokinta ohjeet henkilökunnalta. Vasikoilta tähteeksi jäänyt rehu syötetään hiehoille tai ummessa oleville.
Lehmien ajo kokooma-alueelle Lähde liikkeelle navetan peräosasta . Aja lehmät ylös ja puhd. ja kuivita parsi sekä aja ne lypsyaseman vieressä olevalle porteilla eristetylle kokooma-alueelle. Muista toimia rauhallisesti mutta päättäväisesti. Vältä joutumasta suuren eläinryhmän keskelle.Noudata suurta varovaisuutta aina liikkuessasi eläinten keskellä.  
Kuivitus Sairas/ poikima karsinat kolataan sen jälkeen kun lehmät ovat kokooma-alueella. Lika ja märkä pois. Kuivitus tehdään myöhemmässä vaiheessa. Karsinoissa olevien eläinten kunto tarkastetaan puhdistuksen yhteydessä. Tehdään hoitotoimenpiteet jotka ovat kiireellisiä. Vältä puhtaiden kuivikkeiden poistamista. Kuivitus tarvittaessa.
Lypsyn valmistelu Tippamukit, lypsypyyhkeet ja tarvittaessa kannukone viedään lypsyasemalle sekä lypsykone valmistellaan lypsykuntoon. Lypsyasema kastellaan paloletkulla joka on aseman vieressä, jotta lanta ei tartu kuiviin pintoihin. Huom. kaikki käytävät missä lehmät liikkuvat. Kastele myös seinät. Kastelu on vain lyhyt suihkautus. Vältä liikaa veden kulutusta
vasikan juottoautomaatin pesu. Maitosäiliön pesu ja vaihto.  Juottoautomaatti pestään ohjeiden mukaan, samoin ympäristö ja tuti . Tarkista tutin kunto päivittäin ja vaihda tarvittaessa.  Muista tarkistaa että pesun jälkeen säiliössä on maitoa ja automaatti kytössä jotta vasikat saavat juoma. Naytössä teksti "maitotoimita"  
       
       
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021