Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 

Opintojen edetessä opitaan hoitamaan, käsittelemään ja kasvattamaan lemmikkieläimiä Suomen ja EU:n keskeisten eläinsuojelusäännösten mukaisesti. Pieneläinten hoidossa opitaan järjestämään eläinten pito-olosuhteet jokaiselle eläinlajille sopiviksi, ottaen huomioon kyseisen lajin luontaiset elinolosuhteet.

Opiskelija oppii käsittelemään, ruokkimaan ja perushoitamaan eläimiä turvallisesti ja ympäristövastuullisesti. Eläinten parissa opitaan tunnistamaan yleisimpiä sairauksia ja niiden oireet ja arvioimaan milloin tarvitaan eläinlääkäriapua. Työtavat ja menetelmät suunnitellaan terveydenhuoltoa ja hyvinvointia edistävästi.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021