Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Blogit

 
Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2014:
Lokakuu


 Viisi viimeisintä merkintää:

6.10.2014
LB12 PÅ PRAKTIK 2014
Praktik på Wapnö gård

Vi var på Wapnö gård som är Sveriges största mjölk gård.

De har 1160 mjölkande kor och 1300 hektar åkermark och 450 hektar skog.Wapnö har eget mejeri där de tillverkar bl.a. yoghurt, ost och fil.Deras nyaste investering var en biogasanläggning som producerade värme till byggnaderna och kyla till mjölk förvaringen.

Vi fick ta del av vårbruket och första valskörden. Vi fick transportera gräset till plansilo.
Tobias Mara & Patric Hermans

 

Det var på en köttgård. Det fanns dikor, tjurar och kalvar. Äldre tjurarna de var på olika platser med dikorna, och de yngre tjurarna fick vara vid ett annat ställe och de yngre dikorna var på ett annat. Jag fick ge mat till några kor, sopa ren, räfsa löv, köra traktor till olika fält och harva, välta och så olika frön och så lagade jag potatis ilandet och hjälpte till då vi skulle laga bort ko dyngan och jag fick mat där varje dag och så hade jag det jätte roligt.                                                                                
- Nicole Berlin     

 

Jag var på en köttproduktions gård, som har dikor kvigor och tjurar.

Besättningen innehöll stor del djur av rasen Hereford och Limousin.

Tjurarna som skullen på slakt blev uppgöda i 18 månaders tid.

Under min praktik fick jag utföra olika arbeten bland annat utfodring, märkning av kalv, utgödsling, maskinreparation m.m.                                                     
- André Westerholm

 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021