Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävän kehityksen ohjelma
Hami/Hamk yhteistyön sekä -hengen parantaminen (tasa-arvoinen campus)
Lähiruoka ja -rehut
Energia ja vesi
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus)
Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (vanha)
Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (vanha)
Mustialan keke-ryhmä
Audiotinti

Harjoitusauditointi pidettiin 9.11.2010. Se oli osa SYKLIn järjestämää auditoijakoulutusta, jossa koulutukseen osallistuneet tekivät harjoitusauditointeja toistensa oppilaitoksissa.

Audiotointisuunnitelma , jonka saimme etukäteen ja jonka perusteella nimesimme ne henkilöt, joiden pitää olla auditointitilaisuudessa paikalla.

Tehdyt itsearvioinnit, jotka lähetettiin auditoijille etukäteen tutustuttavaksi. 
Suunnittelu
Jäte-teema
Kulttuuri-teemasta ei ole vielä täytetty itsearviointilomaketta. Sitä arvioitiin teemajulisteen pohjalta.

Auditointipäivä alkoi aamulla kello 9 ja eteni auditointisuunnitelman mukaan. Harjoitusauditointi on hyödyllinen kokemus ennen varsinaista auditointia.
Kuvia audiotintipäivästä:Suunnittelu-osion arviointi                                                                                                   Jäte-teeman arviointi


 

Kulttuuri-teeman arviointiPihalla kulttuuriympäristössä                           Ongelmajätekatoksessa on ongelmia              Konehallilla korjataan rikkoutuneita laitteita

Kiitokset auditoijille syvällisestä perehtymisestä asiaan ja hyvistä vinkeistä ja parannusehdotuksista! Auditoijien raportti harjoitusaudiotinnista. 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021