Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Esimerkkejä Virtuaalikylän käytöstä
Esimerkkejä esittelytiloilta
Esimerkkejä Virtuaalikylän käytöstä
Virtuaalikylään pystytään luomaan runsaasti erilaisia materiaalikokonaisuuksia aina opetusvideoista blogimerkintöihin ja kyselyihin.  Sen yhtenä tavoitteena onkin jakaa ajanmukaisesti asiantuntijuutta opiskelijoille, opettajille ja muille alan toimijoille. Myös opiskelijat voivat osallistua sisällöntuottamiseen ja opettajat voivat ohjata heitä tekemään opintoihin liittyviä tehtäviä Virtuaalikylään.  Video Virtuaalikylän käytöstä. 
 
ESIMERKKEJÄ VIRTUAALIKYLÄN KÄYTÖSTÄ:
Virtuaalikylä tutuksi heti uusille opiskelijoille
Mustialassa syksyllä 2010 aloittaneet opiskelijat tutustuivat Virtuaalikylään ja tuottivat sinne materiaalia osana opintojaan. Opinnot aloittavasta sulanmaan modulista tehtiin kattava esitys valokuva-albumia ja tietokortteja käyttäen.

Sulanmaan moduli 2010
 
Tietokortista on moneksi
Tietokortti voidaan liittää ohjemappiin tai prosessikaavioon. Siihen voidaan liittää helposti kuvia ja tekstejä sekä linkkialueita.
 
Mahtavia tietokortteja ohjemapissa, Ahlman:
Tilakoristeet
Lehmäperheet maidontuotannon prosessikaaviossa. Lehmien sukupuiden tekoon on käytetty linkkialue-toimintoa (image map).
Hieno ”puukartta”, jossa myös hyödynnetty linkki-alue toimintoa:
Perhossa on kerätty monipuolisesti ja todella hyvin tietoa ohjemappiin:
Perhon ohjemappi
Kansainvälisyyttä JAMIssa:
Opiskelijoiden kertomaa tietokortissa
 
Tuotantoprosessien vaiheet
Prosessikaavioilla tuotannon eri vaiheet saadaan käytyä selkeästi vaihe vaiheelta läpi. Prosessikaavioiden tekemisessä hyödynnetään tietokortteja. Esimerkkejä erilaisista prosessikaavioista :
 
 
Havainnollistavat kuva-albumit
Hyvin tehdyissä valokuva-albumeissa kuvat ovat oikeassa koossa, loogisessa järjestyksessä ja niihin on kirjoitettu kuvatekstit selventämään tapahtunutta. Kuvatekstien kirjoitus onnistuu luontevasti kuvia lisätessä, sillä kuvat lisätään
 
Kannus on huomioinut oppimismateriaaleissaan myös lapset:
Kuvasarjoja Kannukselta
 
Esimerkkikuvia opetusmaatiloilla järjestetyistä tapahtumista:
Mustialan nurmipäivä
Tuorlan avoimet ovet:
 
Videot Virtuaalikylässä
Virtuaalikylä on myös loistava paikka erilaisille opetusvideoille ja tapahtumavideoille. Editoidut videot lisätään omaan videokansioonsa, jossa ne ovat helposti kaikkien käytettävissä.
 
 
Ei varsinainen Virtuaalikylävideo, mutta erittäin mielenkiintoinen idea!
Livekuvaa Tarvaalan omasta navetasta
 
Kuulumisia ja raportointia blogeihin
Blogimerkinnät ovat kätevä tapa kertoa kuulumisia tai raportoida vaikkapa opintojen edistymisestä tai harjoittelusta. Opiskelijoille on myös mahdollista antaa omat Virtuaalikylätunnukset, jotka oikeuttavat vain blogimerkintöihin. Tämä mahdollistaa blogin hyödyntämisen oppimisraporteissa. Blogeihin voi myös helposti liittää kuvia.
 
 
Raportointi-työkalulla tilastoja Virtuaalikylään
Raportteihin voi julkaista mm. erilaisia kulutustilastoja tiloilta.
 
 
Analyyseihin erilaisia kyselyitä
Erilaisten kyselyiden luominen Virtuaalikylään onnistuu analyysi-työkalun avulla. Kyselyn lopussa nähtävillä on kyselyn tulokset ja loppuyhteenveto.
 
 
Virtuaalikylä on myös hyvä paikka opinnäytetöille
Virtuaalikylään on tehty opinnäytetöitä ja niiden osia.
 
 
Virtuaalikylästä voit hakea paljon tietoa
Pähkinäkorista voit hakea näppärästi Virtuaalikylän materiaalia, tietolaariin taas on listattu hyödyllisiä alaan liittyviä linkkejä. Hakutoiminnot helpottavat tiedonhakua.
 
 
TilaTesti
TilaTesti on tutkimuksen, opetuksen ja neuvonnan yhteistyönä tapahtuvaa koetoimintaa. Havaintoja ja tuloksia raportoidaan Virtuaalikylän TilaTesti-osiossa.
 
 
 
Kestävä kehitys Virtuaalikylässä
Oppilaitokset tekevät kestävän kehityksen ohjelmatyötä ja hakevat sille sertifikaattia. Töiden etenemistä voi seurata koulutilojen sivuilta.
 
Keke-tilannemato oikeassa alalaidassa nähtävillä kaikilla tiloilla
 
 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021