Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Videot

 


Videot:
   
 

  YA! Lantbruk höst -18
   
   
 

  Greppa Marknaden Fältdag
   
   
 

  Containerexport
   
   
 

  Plöjningsdemo
   
   
 

  Klövvård
   
   
 

  Täckdikning
   
   
 

  FutureCrops
   
   
 

  FutureCrops
   
   
 

  FutureCrops
   
   
 

  Arbetssäkerhet och huggarstövel
Skogsbranschen testade huggarstövelns arbetssäkerhet och vissa brister hittades, motorsågen borde ha stannat. Det är viktigt med ordentlig utrustning!
   
   
 

  150 år av utbildning
Under år 2009 firade vi inom YA! att det gått 150 år sedan vi år 1859 fick en tvåårig jordbruksskola till Gamla Vasa genom ett kejserligt beslut.

Den första skoldagen vid jordbruksskolan var den 1 november 1859. Den inleddes med en gudstjänst av kyrkoherde Fredrik Oskar Durchman som förättade bön för de närvarande.

klassen fanns tio manliga elever och fem kvinnliga frielever plus tre manliga elever som betalade för sin skolgång.

För att komma in på denna utbildning krävdes det att ungdomarna kunde läsa väl innantill.

Eleverna hade långa skoldagar. De steg upp kl 5 för uppstigning och tvättning (vintern).

Dagen varvades med lektioner och arbeten och kvällsvarden åts kl 20.00.

På schemat fanns ämnen som tillverkande av jordbruksredskap, smidesarbete och flickorna undervisades i boskapsskötsel, mjölkens behandling, smör- och ostberedning samt husliga sysslor
   

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021