Virtuaalikylän Tietolaari
 
 
Valitse mistä ryhmistä haluat etsiä. Voit myös tarkastella
yksittäisen ryhmän sisältöä klikkaamalla ryhmän nimeä.
KotieläintalousKasvintuotantoPuutarhatalousMaaseutupolitiikkaTalous ja yrittäminen
TeknologiaMetsätalousLuonto ja ympäristöRiista- ja kalatalousLuomutuotanto
 
 
Ahvenanmaanlampaan pässilinjat
Selvitys yhdeksästä pässilinjasta. Laatinut Katja Sikka osana opinnäytetyötä.
23.3.2011
Ammattiosaamisen näytöt
Aineisto sisältää näyttöesimerkejä kuvaesityksinä seuraavilta aloilta: metsä, kalatalous, puutarha, hevostalous ja maatalous
30.4.2010
Arktiset aromit
Näiltä sivuilta löytyy tietoa luonnonmarjoista, luonnonsienistä, luonnonyrteistä ja syötävistä erikoisluonnontuotteista.
24.10.2007
Artturi
Artturi-verkkopalvelu on kanava nurmirehun tuotantoon, korjuuseen, säilöntään, analysointiin ja ruokintaan liittyviin palveluihin ja tietoon.Palvelu koostuu kolmesta osasta: korjuuaikatiedotus,rehuanalyysi ja Artturi-kirjasto
19.10.2006
Asetonitaudin ennaltaehkäisy
Tietoa asetonitaudin ennaltaehkäisystä.
6.11.2012
Asetonitaudin hoito
Tietoa asetonitaudin hoidosta.
18.9.2012
Asetonitaudin oireet
Tietoa asetonitaudin oireista naudoilla.
18.9.2012
Asetonitauti
Hamkin opiskelijoiden tekemä ryhmätyö asetonitaudista nautakarjalla.
18.9.2012
Asetonitautiindex
26.9.2012
Elonkierto
Elonkierto on MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) perustama maatalousaiheinen esittelypuisto, joka sijaitsee Loimijokilaaksossa Jokioisissa, keskellä maatalouden muovaamaa kulttuurimaisemaa. Puistoalueella esitellään maataloutta, maataloustutkimusta ja sen sovelluksia.
9.2.2007
Emolehmätuotanto
InnoNauta-hankkeen tietopankkiaineistoa. Sivusto MTT Ruukki.
Katso myös vasemman sivupalkin muut aiheet mm. naudanlihantuotanto.
5.9.2012
EquineLife
Toimintamalli ekologisesti ja eettisesti kestävälle hevosurheilulle -hanke. Tietoa mm. tarharatkaisuista ja sääsuojista.
22.10.2013
Evira, elintarviketurvallisuusvirasto
Evira tutkii ja valvoo elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten laatua ja turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasviterveyttä. Osiot: kasvintuotanto ja rehut, eläimet ja terveys, elintarvikkeet, eläintauti- ja elintarviketutkimus
19.10.2006
EVIRA/Nautaeläinten merkitseminen
Nautarekisteri ja eläinten merkitseminen.
19.10.2006
EVIRA/Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen
Tärkeimpien hevosten pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä ja hevosten pitoa koskevia suosituksia.
22.10.2013
EVIRAn ohje/ Hevosten lääkitys
Tietoa hevosten lääkitsemiseen liittyvistä säädöksistä sekä lääkkeiden käyttöön liittyvistä vaaroista ja varotoimenpiteistä.
22.10.2013
FABA Palvelu
Tietoa, jalostuksesta, keinosiemennys- ja alkionsiirtopalveluista sekä sonneista.
19.10.2006
Hevosnetti/Rotuyhdistyksiä
Tietoa roduista ja rotuyhdistysten toiminnasta.
19.10.2006
Hevostietokeskus
Neuvonnan ja koulutuksen kehittämisyksikkö.
19.10.2006
Hevosyrittäjyys
Tietoa hevosyrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville.Vastauksia kysymyksiin: Miksi yrityksen kannattavuussuunnittelu kannattaa? Millaista ympäristölainsäädäntöä hevostallitoiminnassa noudatetaan? Entä mitä asioita kannattaa huomioida hevosten ruokinnassa tai tallin rakentamisessa?
19.10.2006
Hiehohotelli
Runsas tietopaketti hiehojen kasvatuksen ulkoistamisesta. Kohdassa tulokset mm. talousmallit. Kohdassa toimintamallit mm. sopimuspoohjat. Kohdassa ajankohtaista seminaariesitykset.
Hanke on toteutettu vuosina 2009-2011. Toteuttajat Savonia amk,TTS, MTT, Evira ja ETT
12.1.2012
Hippolis
Hevosalan osaamiskeskuksen sivut. Ajankohtaista tietoa hevosalasta ja hevosalan tapahtumista.
29.4.2010
Hirvihaaran kartanon keittiöpuutarha
Hyötypuutarha blogi. Aloitettu huhtikuu 2011. Runsas kasvivalikoima, hienot kuvat ja asiantuntevat tekstit. Hyötypuutarhasta ja blogista vastaa luomupuutarhuri-opiskelija Suvi Lehtonen.
3.3.2012
Investointilaskelma
Laskentapohja, jonka avulla voit tehdä investointien ja rahoituksen suunnittelua.
19.9.2008
Kananmunan rakenne ja munan muodostus
Perustiedot kananmunan rakenteesta ja muodostumisesta.
19.10.2006
Kansallinen ruokastrategia; taustaselvitys
Tietoa suomalaisesta elintarvikeketjusta, alan trendit ja haasteet kotimaassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
Julkaistu 06/09. Julkaisija MMM
20.8.2009
Katelaskureita
Luomutuotannon ja luomutuotantoon siirtymisen kannattavuuden arviointiin katelakuri kasvinviljelytiloille ja katelaskuri maidontuotantoon. Laskelmat ProAgria ja julkaisu Agronet-portaali.
19.7.2010
Kestävä Kehitys
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Teemat, kriteerit ja itsearvointien kysymyslistat. Runsaasti aineistoa ohjelman rakentamiseksi.
19.8.2008
Kotieläinten rotuja
Lyhyitä videoklippejä Suomessa olevista nauta-, lammas- ja sikaroduista.
30.4.2010
Kuminan viljelyopas
Kuminan viljelyopas vuodelta 2009.
Laatinut Trans Farm oy, joka toimii kuminan sopimusviljelyttäjänä ja jatkojalostajana.
23.7.2010
Kyntöaurat
Havainnollinen esitys kyntämisestä, auroista ja niiden säätämisestä. Sisältää runsaasti kuvia. Opinnäytetyö Anni Lyyra Savonia ammattikorkeakoulu 2009. Kts. myös Kyntöaurat raportti.
8.12.2009
Kyntöaurat raportti
Lisätietoa kyntämisestä. Opinnäytetyön raportti. Anni Lyyra Savonia ammattikorkeakoulu 2009. Katso myös aineisto kyntöaurat.
14.12.2009
Laidunpankki
Tietoa maisemalaiduntamisesta ja sen toteuttamisesta käytännössä.
13.12.2008
Lammastuotannon tietopaketti
Hyvä tapa toimia -lammasketjussa opas.
Opas on osa elintarviketalouden kansallista laatustrategiaa. Materiaalissa on keskitytty erityisesti niihin tuotannon osa-alueisiin, jotka vaikuttavat eläinten hyvinvointiin, lopputuotteiden laatuun ja toimijoiden taloudelliseen tulokseen.
22.10.2013
Lampaan keritseminen
Oppimateriaali.Lampaan keritsemisessä tarvittavat välineet, erilaiset keritsemistavat ja niiden suorittaminen vaihe vaiheelta.
19.10.2006
Lampaan lihan ja villan tuottaminen
Oppimateriaali on tehty tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon lampaanlihan ja villan tuottaminen vapaaehtoisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten aiheiden perusteella. Oppimateriaali sopii hyvin myös lampaista kiinnostuneiden itseopiskelumateriaaliksi.Tekijä Virve Hindström, 2014.
11.12.2014
Lampaiden kuntoluokitus
Ohje ja lomake lampaiden kuntoluokituksen tekemiseen. Tekijä Liisa Honkasalo HAMK Mustiala. Materiaali on osa Liisan opinnäytetyötä, katso lyhennelmä työstä kohdasta Lampaiden ruokinnan onnistumisen mittarit.
29.5.2007
Lampaiden ruokinnan onnistumisen mittarit
Keinoja seurata ruokinnan onnistumista lammastiloilla.
9.5.2007
Lampolan suunnittelu
Materiaalia lampolan suunnittelusta. Aiheena mm. lampolatyypit, lampolan olosuhteet, vanhan ja uuden rakennuksen vertailua sekä lampolaesimerkkejä. Materiaali perustuu Hämeen ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytetyöhön.
26.4.2007
Lasten hevosharrastus
Esimerkki hevosharrastuksesta ja taitojen kehittymisestä säännöllisen ratsastusharrastuksen myötä 8 vuotiaasta eteenpäin.
7.11.2006
Lihasiantuotanto
Vastuullinen Sikatalous-hankkeen sivusto, joka sisältää mm. ohjekirjan, jossa hoito, ruokinta,ilmanvaihto, rakennus, terveydenhuolto. Hankkeen toteuttaja Satafood yhteistyössä MTT:n ja muiden alan toimijoiden kanssa.
13.1.2012
Luomu-tietopankki
Luomutietopankki sisältää tutkittua tietoa ja uutisia luomusta kotimaasta ja ulkomailta.
29.10.2007
Luomublogi
Luomun kasvusta blogi, jota pitää Reijo Käki ProAgriasta. Blogi seuraa Hyvän sadon kokeen edistymistä ja muita ajankohtaisia viljelyyn liittyviä asioita.
6.10.2010
LuomuTIETOverkko
Paljon hyvää tietoa Luomusta. Katso erityisesti kohdasta materiaalit. Kohdasta Info löytyvät viittauskäytännöt ja käyttöoikeudet. Ylläpitäjä Helsingin Yliopisto Ruralia-instituutti
9.1.2012
Luonnon monimuotoisuus
Tietoa on tarjolla esimerkiksi kasveista, eläimistä, geenivaroista ja maisemasta. Sivustolla esitellään myös taloudellisten ohjauskeinojen näkökulma monimuotoisuuden suojeluun. Jokioisten kartanoprojektin yhteydessä esitellään MTT:n kampuksen kulttuuriympäristöä ja kasvistoa.
9.2.2007
LuontoPortti
Tämä palvelu tutustuttaa sinut Suomen kasveihin, perhosiin ja lintuihin. Olemme lähteneet liikkeelle erityisesti kasveista, jotka kukin on esitelty kattavien tekstien ja useiden kuvien avulla. Sivustomme helmi on kasvientunnistuspalvelu. Sen avulla vieraiden kasvien tunnistaminen on helppoa ja hauskaa. Huom! Palvelun kielinä myös ruotsi, englanti ja saksa.
8.9.2008
Lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessi
Monipuolinen työkansio investoinnin tarkastelemiseen ja siihen valmistautumiseen. Pääotsikot: maatilani tänään, tilani investoinnin jälkeen, rakennussuunnittelu, tekniikka, ympäristö ja kestävä kehitys, tuotanto-olosuhteiden ja laadun kehittäminen, yrityksen johtaminen ja talouden hallinta. Tekijä Anne-Mari Näsi. Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta hanke. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Huom! Linkki menee materiaalit sivustolle, josta löytyy nimellä Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin.
6.5.2011
Lypsykarjan jalostus
Opetushallituksen tuottama vastaavaa oppikirjaa täydentävä verkkomateriaali.
29.4.2010
Lypsylehmien ruokinta
Professori Marketta Rinne MTT:ltä kertoo ajankohtaista lypsylehmien ravitsemustutkimuksesta: rehuarvot ja ruokintasuositukset, tuotosvasteet, rehun syönti, lypsylehmien energiansaannin korjaus, rehut ja ravintoaineet maidoksi ja valkuaisruokinta.
Luento taltioitu 7.12.2010
13.12.2010
Lypsylehmän ruokinta ja hoito
Opetushallituksen tuottama vastaavaa oppikirjaa täydentävä verkkomateriaali
29.4.2010
Maamerkit ohjelma 2010 - 2014
Sitran viisivuotinen ohjelma. Teemat maaseutu hyvinvoinnin lähteenä, ekotehokkaat hajautetut ratkaisut, luonnonvarat uusina liiketoimintamahdollisuuksina.
Maamerkit barometri selvittää suomalaisten maasetukäsityksiä.
Maamerkit.fi ohjelman viestintään ja vuorovaikutukseen.
4.2.2010
Maaseudun energia-akatemia
HY, Seamk ja JAMK ovat käynnistäneet Maaseudun energia-akatemia -nimisen hankkeen. Tavoitteena on maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen sekä tilojen omien uusiutuvien energialähteiden tehokas käyttöön otto.
Kohdissa laskurit ja materiaalit runsaasti uusinta tietoa kaikkien käyttöön.
22.10.2013
Maaseutuvirasto
Viljelijätuet, oppaat ja ohjeet, koulutusmateriaalia.
19.10.2006
Maatalouden ergonomiaratkaisut
Maatalouteen ja poronhoitoon on olemassa useita työtä keventäviä ja työturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Sivustolla esiteltävät hyvät ratkaisut kuvataan ja perustellaan ergonomian kannalta. Ratkaisusivuilta löytyy myös niihin liittyvää kirjallisuutta ja linkit ratkaisua myyvien yritysten sivuille. Maatalouden, työterveyshuollon ja ergonomian asiantuntijapaneeli on hyväksynyt kaikki ratkaisut.
22.10.2013
Maatalouden tuet
Kuvaus maatalouden tukijärjestelmästä ja tukien merkityksestä.
7.3.2008
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, maataloustieteiden laitos,metsätieteiden laitos ja taloustietaan laitos.
29.4.2010
Maatilan eläimet -hyvää hoitoa, hyviä tuotteita
MTK:n julkaisu maatilan eläimistä ja kotieläintaloudesta.
24.10.2013
Maatilan riskienhallinta
Maatila-RH-työvälineet: riskikartta, tarkistuslistat työturvallisuus, tuotanto, omaisuus ja ympäristö.
6.2.2008
Maitotilan johtaminen
Suunnittele-toteuta-mittaa-paranna ajattelun mukaisesti toteutettu sivusto lypsykarjatilan johtamisesta. Toteutettu eFarmer-hankkeessa.
30.4.2010
Mehiläiset ja hunaja
Suomen Mehiläishoitajien liiton laaja sivusto, joka sisältää runsaasti tietoa ammattilaisille ja hunajan käyttövinkkejä kuluttajille.
24.1.2011
Metsä vastaa -verkkopalvelu
Kattavasti tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsän- ja luonnonhoidosta. Myös metsäalan uutisia ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ylläpitämä yhteiskunnallisen viestinnän palvelu.
2.4.2010
MMM/ Maaseudun rakentaminen
Maa- ja Metsätalousministeriön rakennusmääräykset ja -ohjeet.
19.10.2006
MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n sivut. Tietoa maataloudesta, metsätaloudesta ja maaseudusta.
19.10.2006
MTT
MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalat ovat Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Kotieläintuotannon tutkimus, Kasvintuotannon tutkimus, Taloustutkimus, Teknologiatutkimus ja Ympäristötutkimus.
30.4.2010
MTT/ Jaloittelutarhat
Tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia jaloittelutarhoista sekä jaloittelua ja ulkoilua koskevat säännökset.
19.10.2006
MTT/Maitokoneet-yksikkö
Maatilan maidonkäsittelylaitteiden neuvonnan kehitys- ja tukiyksikkö. Tutkimus, julkaisut, asiantuntijat. Neuvontamateriaali Esa Manninen.
19.10.2006
Naudanlihantuotanto
Opetushallituksen tuottama vastaavaa oppikirjaa täydentävä verkkomateriaali
29.4.2010
Naudanlihantuotanto tietopankki
MTT Ruukin tietopankkiaineistoa naudanlihantuotannosta. Sisältää artikkeleita ja seminaariaineistoja. Katso myös muut vasemman sivupalkin otsikot mm. emolehmätuotanto.
5.9.2012
Nautaterveys
Tietoa nautaterveyteen liittyvistä asioista. Tehdään osana kotieläinopintoja. Tekijät HAMKin opiskelijat.
18.9.2012
Nautojen ruokintateknologia
Lyhyet tekstit ja erittäin havainnolliset videot käytössä olevista ruokintalaitteissa nykyaikaisilla lypsykarjatiloilla.
11.2.2009
Peltomaan laatutesti
Tämän avulla voit selvittää miten maa voi. Itsearviointi, kuoppahavainnot ja täydentävät mittaukset. Toteutettu eFarmer-hankkeessa.
29.4.2010
Peltotohtori
MTT PeltoTohtori on MTT:n kehittämä viljelijöille, neuvojille ja opettajille tarkoitettu tietokoneohjelma. Ohjelma auttaa kastelun ja lannoituksen suunnittelussa sekä kasvin kasvuun ja tuholaisiin liittyvien asioiden ennustamisessa.
9.2.2007
Peltoviljelyn kehittäminen
Seuraa kasvustojen kehitystä reaaliaikaisesti Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen alueella. Tietoa tutkimustuloksista ja säätilasta. Palvelun tuottavat MTT, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos ja ProAgria Farma.
22.10.2013
Perinnemaisemat
Varsinais-Suomen perinnemaisema yhdistyksen laaja sivusto perinnemaisemista ja niiden hoidosta. Sisältää kasvi- ja aluekuvauksia ja erilaisia työohjeita.
12.6.2007
Perinnepäivä
Vanhoja koneita ja perinteisiä työtapoja.
Kuvattu Vanhan Savotan Perinnepäivässä Luopioisissa 2008.
30.4.2010
Poikiminen ja vasikan alkuhoito
Oppimateriaali lehmän poikimiseen liittyvistä tapahtumista.
19.10.2006
Porsiminen ja porsaiden alkuhoito
Oppimateriaali emakon porsimiseen liittyvistä tapahtumista.
19.10.2006
Rehutaulukot
Viralliset Suomessa käytettävät kotieläinten rehujen rehuarvot ja niiden laskentaperusteet sekä ruokintasuositukset.
19.10.2006
Ruhojen luokitusohjeet
Naudan, sian ja lampaan ruhojen luokitusohjeet.
19.10.2006
Ruokohelpi
Tietoa ruokohelven viljelystä energian tuotantoa varten.
22.10.2013
Sanasto
e-Dictionary suomi-ruotsi-engalnti-puola.
Tuotettu eFarmer-hankkeessa.
30.4.2010
Siipikarja
Opetushallituksen Siipikarja elinkeinona oppikirjaan liittyvä verkkomateriaali.
18.2.2011
Sikojen niveltulehdukset
Tietoa sikojen niveltulehduksista. Laadittu osana opinnäytetyötä. Tekijä Hanna Kainulainen, Savonia ammattikorkeakoulu.
7.5.2013
Suojaintietoiskut
Melan tuottamat tietoiskut kertovat hengityksen, jalkojen, kuulon, käsien, pään, silmien suojauksesta ja työvaatteista. Tietoiskut ovat 5–8 minuuttia pitkiä.Niissä esitetään kuvin, animaatioin, tekstein ja puhuen maatalouden vaaranpaikoista ja tapaturmista sekä niiden välttämisestä ja erityisesti vaaroilta suojautumisesta.
13.10.2008
Suomen Hippos ry
Tietoa suomalaisesta raviurheilusta ja hevoskasvatuksesta.
19.10.2006
Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisut
Maataloustieteen päivien julkaisut v 2010, 2008, 2006 ja 2004.
3.5.2010
Suomen nurmiyhdistys ry
Suomen nurmiyhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen nurmitutkimusta ja sen sovellutuksia sekä olla nurmi- ja kotieläintutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Julkaisut, tutkimus, asiantuntijat, nurmilajikkeet ja tilastotietoa.
19.10.2006
Suomen Ratsastajainliitto ry
Tietoa ratsastusharrastuksesta.
19.10.2006
Suomen siipikarjaliitto
Suomen siipikarjaliiton kotisivut, mistä löydät ajankohtaista asiaa, tietoa siipikarjan kasvatuksesta, tauti- ja hygieniasuojauksesta, löydät linkkilistan alan toimijoiden www-sivuille
17.1.2007
Suomen sorkkahoitajien yhdistys
Tietoa sorkkahoidosta ja sorkkasairauksista.
19.10.2006
Suomenhevonen
Tutustu Suomenhevoseen -julkaisu.
Suomenhevosen historiaa ja nykypäivää. "Missä olisimmekaan ilman sinua, sinä nelijalkainen, halavaharjainen, märkäturpainen ystävämme suomenhevonen."
18.2.2007
Suomenratsut ry
Suomenhevosen ratsastuskäyttöä edistävä yhdistys.
19.10.2006
Taloustohtori
Erityyppisten maatalous- ja puutarhayritysten taloutta ja tuotantoprosessia kuvaavia keskiarvotuloksia perustuen kannanttavuuskirjanpitotilojen tuloksiin. Palvelussa on perustulosteet-osio ja käyttäjän omiin valintoihin perustuva osio.
9.2.2007
Tapion kauppa
Tapion kaupasta löytyy monipuolinen valikoima painettuja ja sähköisiä metsäalan julkaisuja.
5.9.2007
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva ankka ja hanhi
Ankkojen ja hanhien pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2009
24.10.2013
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana
Kanojen pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2008
24.10.2013
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva koira ja kissa
Koirien ja kissojen pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2008
24.10.2013
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva lammas
Lampaiden pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2009
24.10.2013
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta
Nautojen pitoa ja hyvinvointia koskevia säädöksiä ja suosituksia. Julkaisuvuosi 2008.
19.10.2006
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika
Sikojen pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2009
24.10.2013
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva turkiseläin
Turkiseläinten pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2009
30.4.2010
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva vuohi
Vuohien pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2009
30.4.2010
Täydentävät ehdot; eläimet yms.
Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi.
Julkaistu 2010
30.4.2010
Täydentävät ehdot; viljely
Hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimukset sekä lakisääteisiset vaatimukset. Julkaistu 2010. Mavi
30.4.2010
UPM Metsä
Metsäyhtiö UPM:n materiaali kokonaisuus suomalaisesta metsästä. Lähde retkelle metsään!
29.10.2007
Vasikat ja lihanaudat
Katse vasikkaan teemavuoden 2011 koulutusmateriaali. Ryhmittely: emotilat, loppukasvattamot, ternikasvattamot ja maitotilat.
24.10.2013
Vasikkaopas
Valion Vasikkaopas 2005. Useiden asiantuntijoiden kirjoittama opas vasikoiden hoidosta: ruokinta, olosuhteet, terveys.
22.10.2013
Verohallinnon sivusto
Vero-ohjeet, julkaisut ja lomakkeet, sähköiset asiointipalvelut.
Ohjeita muun muassa siitä, mitä tietoja verotusta varten ilmoitetaan, miten erilaisia tuloja, varoja jne. käsitellään verotuksessa ja mitkä asiat vaikuttavat veron määrään.
18.2.2007
Virtuaalihieho
Tervetuloa opiskelemaan hiehon kasvatusta. Toteutettu Virtuaaliammattikorkeakoulun kotieläintuotantorenkassa.
Huom! Sisältää linkin kiimantarkkailuaineistoon.
30.4.2010
Virtuaalisuo
Leivonmäen kansallispuiston virtuaalisuo. Tietoja suoekosysteemistä ja suoluonnosta.
31.10.2007
Virtuaalivasikka
Tervetuloa hoitamaan Virtuaalivasikkaa.
Aineisto on tuotettu Virtuaaliammattikorkeakoulun kotieläintuotanto-renkaassa.
30.4.2010
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu
Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), 13 alueellista ympäristökeskusta ja kolme ympäristölupavirastoa. Se koostuu laajasta valtion ympäristöhallinnon yhteisestä sivustosta sekä suppeammista organisaatiosivustoista, joilla esitellään palvelua ylläpitävät hallinnon virastot ja niiden toiminta. Lisäksi palvelu sisältää erillisiä teemasivustoja. Hallinnon yhteisen palvelun päävalikon aihealueet vastaavat ympäristöhallinnon toimialaa ja tehtäviä.
29.5.2007