Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Ajankohtaista

Kestävän kehityksen Tarvaala

Tarvaalan opetusmaatila

Perinteitä

Nykypäivää

Navetan elämää livenä

Linkit

 


Vuonna 2002 alkanut kestävän kehityksen alueellinen toimintaohjelma, Baltic 21,
antoi alkusysäyksen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen luonnonvara-alan
yksikössä tehtävälle ympäristötyölle.
Vuoden 2009 maaliskuussa  Tarvaalan oppilaitos
sai kunnian vastaanottaa OKKA-säätiön myöntämän ympäristösertifikaatin. 
 

Yleistä sertifikaatista

 

Sertifikaatti on todistuksena sitoutumisesta kestävän kehityksen ohjelmaan ja se  

päivitetään vuosittain. Uusinta tapahtuu ulkopuolisen auditoinnin kautta kolmen
vuoden välein. Tarkoituksena on ulottaa kestävä kehitys luonnolliseksi osaksi koko
oppilaitoksen toimintaa, niin sosiaalisen ja kulttuurisen, kuin myös ekologisen ja
taloudellisen kestävän kehityksen saralla. Jatkuvan parantamisen periaattein epäkohtiin
tartutaan vuosi vuodelta, yhteisen hyvän nimissä.

 

Tavoitteeseen pääsemiseksi:

 

-opetamme kestävää kehitystä eri oppiaineissa läpäisyperiaatteella

 

-järjestämme uusille oppilaille opintojen alussa opiskeluorientaatiojakson,
missä käydään läpi kestävää kehitystä arjen käytänteissä

 

-tarjoamme oppilaille luonnossa toimimista huomioiden sekä ammatillinen
osaaminen että elämyksellinen luontokokemus

 

-opetamme ja vahvistamme oppilaidemme kykyä toimia omalla alallaan
sekä koulussa
että työelämässä ympäristövastuullisesti

 

Toimintaperiaatteita ovat

 

-toimintamme ympäristönäkökohtien tunteminen ja ympäristövaikutusten arviointi

 

-ympäristölainsäädännön ja -määräysten noudattaminen

 

-päivittää ja kehittää ympäristöohjelmaamme vuosittain

 

-kartoittaa henkilökuntamme ympäristöosaaminen säännöllisesti
ja tarvittaessa lisäkouluttaa

 

-johdon, opettajien ja muun henkilökunnan toimiminen yhteistyössä
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä opetuksen että arjen suhteen

 

-koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa toimiminen tiiviisti,
jolloin oppilaiden työelämään perehtyminen ja ammattitaito vahvistuvat

 

Koulumme arjessa pyrimme erityisesti

 

-vähentämään syntyvän jätteen määrää eri toiminnoissa

 

-kierrättämään ja lajittelemaan hyötykäyttöön mahdollisemman
suuren osan syntyvästä jätteestä

 

-säästämään energiaa ja vettä vaikuttamalla oppilaiden, opettajien ja
muun henkilökunnan arjen käytänteisiin

 

 

 

Tapahtumaloki
8.11.2018
Video

8.11.2018
Video

8.11.2018
Video

Kaikki tapahtumat RSS
Perustiedot
Luonnonkauniilla paikalla Saarijärven vesireitin äärellä sijaitsevassa Tarvaalassa keskitytään erityisesti lypsykarjatalouteen ja sitä tukevaan rehukasvien viljelyyn. Tilallamme ja työssäoppimispaikoillamme voit tutustua uusimpaan teknologiaan, mm. robottilypsyn otimme käyttöön v. 2002. Kotieläinpihassamme asustaa myös monipuolinen joukko seura- ja lemmikkieläimiä.

Pelloilla viljelemme myös bioenergiakasveja ja opetusmetsistä tuotamme haketta ja klapeja. Tarvaalan lämpöenergia tuotetaan pelletillä. Opetusmetsät ja metsäalan koulutus kytkeytyvätkin saumattomasti opetusmaatilamme toimintaan. Ympäristöalan koulutuksemme tukee tehokkaasti tehtäväämme kestävän kehityksen edistäjänä.

Tuotantosuunnat:
maidontuotanto
kasvinviljely
energiakasvit
pieneläimet
lammastalous
metsät

Yhteystiedot:
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
Tarvaalan opetusmaatila
Uuraistentie 240
43130 Tarvaala
www-sivut

KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021