Virtuaalikylä
Koulutilat
Tekijät
Sisällöntuottajainfo
Työssäoppiminen
Kehittämistiimit

Etusivu

Kylän tilat

Työturvallisuus

Vastuullinen talli

Eettinen eläintenhoito

TilaTestiRiskienhallinnalla torjutaan yritystä uhkaavia vaaroja ja minimoidaan niistä aiheutuvia kustannuksia.
 
Toimivilla työvälineillä, ammattitaidolla ja työnsuunnittelulla riskejä voidaan vähentää.

Oikeat työtavat, kunnossa olevat tilat ja laitteet, työntekijän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ammattitaito vähentävät tapaturmariskiä.
Oheisen kyselyn avulla voit tunnistaa tilallasi olevia työturvallisuuteen liittyviä riskejä, arvioida niiden suuruutta ja kirjata tarvittavia korjaus- ja parannusehdotuksia. 
 
Kyselyn osat ovat: melu, lämpöolosuhteet, kulkureitit ja työtilat, kemikaalit, pölyt ja homeet, koneet ja laitteet, käsityökalut, sähkö ja sähkölaitteet, työn fyysinen kuormittavuus, työmäärä, toiminnan suunnittelu, omat voimavarat, kuljetukset ja liikenne, eläinten käsittely, metsätyöt ja polttopuiden teko
Tutustu kyselyn osiin lataamalla PDF tästä.
 
Mustialan opetusmaatilan navetasta täytettiin viisi kyselyn osaa ja niistä laadittiin hyviä käytäntöjä esittelevät raportit.
Tutustu raportteihin.

Turvallisuuteen liittyvää aineistoa sekä opinnäytetöitä on koottu Virtuaalikylän perustietotilan ohjemappiin. Opinnäytetyöt ovat jaoteltu maatalousalaa ja hevosalaa koskeviin. Lisäksi löytyy raportti turvallisuudesta hevostapahtumassa.
Tästä ohjemappiin

 Työturvallisuus ravitalleilla,Teija Rissanen 2013 amk-opinnäytetyö. Opinnäytetyössä on hyviä käytännön esimerkkejä seuraavista kyselyn osioista: toiminnan suunnittelu, kulkureitit ja työtilat, eläimen käsittely sekä kuljetus ja liikenne
 
Kun olet täyttänyt yhden tai useammat osan kyselystä voit tulostaa itsellesi vastauslomakkeen ja tallentaa sen omalle koneellesi PDF-tiedostona. Katso ohje (pdf).
 
Tämä kysely perustuu  Maatilan Riskiehallintatyökaluun (Maatila-RH), joka on tuotettu Maatilojen turvallisuusjohtaminen -hankkeessa MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja VTT:n (Valtion teknillinen tutkimuskeskus) yhteistyönä. Työkalujen valmisteluun ovat osallistuneet myös Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, ProAgria sekä hankkeessa mukana olleet maatilayrittäjät. Rahoittajina olivat Maa- ja metsätalousministeriö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, MTT ja VTT. 
 
Melan, MTT:n, HAMKin  ja ProAgria Hämeen yhteistyönä Maatila-RH:n työturvallisuusosiosta on tehty tämä helppokäyttöinen apuväline kaikkien käytettäväksi. Hanketta on rahoitettu Melan työturvallisuusapurahalla.

  Ohje:
 
virtuaali.info/por-que-comprar-cialis-da-india/
virtuaali.info/waarom-cialis-kopen-uit-india/
virtuaali.info/levitra-bezpecnostni-informace/
virtuaali.info/datos-breves-de-citrato-de-sildenafilo/
virtuaali.info/tadalafil-pour-une-bonne-sante-sexuelle/
 
Sisältösuodin ja haku

Listaa kaikki videot
Näytä kaikki valokuva-albumit
Prosessikaaviot
Blogit

Tiedotteita tiloilta
Tarvaalan opetusmaatila

Biotalouskampusviikko 2.-7.9.2019 ja avointen ovien päivä 7.9.2019 Tarvaalassa
Tervetuloa
Katso ohjelma tästä

Näytä tiedotteet RSS
Virtuaalikylän uutiset

Ratkaisuja verkostoyhteistyön ja digitalisaation edistämiseen

Kansainvälisyyttä ja suomenhevosen juhlaa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna - Lounais-Hämeen hevoset kutsuvat

Virtuaalikylä -hankepäätös 2016

Näytä uutiset RSS

 
Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2011