Virtuaalikylä
Koulutilat
Tekijät
Sisällöntuottajainfo
Työssäoppiminen
Kehittämistiimit

Etusivu

Kylän tilat

Työturvallisuus

Vastuullinen talli

Eettinen eläintenhoito

TilaTesti


Virtuaalikylän uutisia:


23.5.2016
Virtuaalikylä - hankehaku 1. vaihe


Hämeen ammatti-instituutissa Mustialassa on yhteistyössä luonnonvara-alan muiden oppilaitosten kanssa valmisteltu uutta Virtuaalikylä-hanketta OPH:n hankehakuun.
Haun ensimmäinen vaihe päättyy 25.5.2016. Jos hanke-esitys hyväksytään valintamenettelyssä, käynnistyy seuraava hakuvaihe ajalla 14.6.-8.9.2016. 

Lisätietoja hankehausta:

Menna Rantala
menna.rantala@hamk.fi
040-3529913

Pekka Janhonen
pekka.janhonen@poke.fi
0400-542031

Hanke lyhyesti:

HANKKEEN TAUSTA
Luonnonvara-alan oppilaitokset ovat vuodesta 2006 lähtien toimineet yhteisenä Virtuaalikylä-verkostona, joka koostuu yhteensä 41 luonnonvara- ja ympäristöalan toimijasta ja oppilaitoksesta. Verkostoitumisen kautta oppilaitosten sekä organisaatioiden välinen yhteistyö on merkittävästi lisääntynyt sekä saanut vakiintuneita käytäntöjä ja toimintamalleja. 

Samalla on saavutettu valtakunnallista sekä kansainvälistä näkyvyyttä koko luonnonvara-alalle, sen koulutukselle ja oppimisympäristöille. Haluamme jatkossakin varmistaa alan opetuksen säilymisen laadukkaana. Oppilaitoksissa tehtävien koulutusprosessien kehittäminen yhteisesti toimintamalleja luomalla sekä alan asiantuntijuutta jakamalla mahdollistaa alan kehittymisen myös koulutuksen resurssien kiristyessä.

TAVOITTEET
Luonnonvara-alalla on jo pitkään ja koordinoidusti yhteisen Virtuaalikylä-verkkoympäristön avulla kehitetty toimintakulttuuria digitaalisuuden hyödyntämiseksi.

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa koko luonnonvara-alaa palvelevat toimintamallit sekä toiminnalliset puitteet, jotka tukevat osaamisperusteisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja huomioiden myös nuorten ja aikuisten koulutusrakenteen yhdistyminen.

Asiantuntijuutta jakamalla, eri oppilaitosten erikoistumista ja vahvuuksia esiin nostamalla sekä yhteisiä digitaalisia oppimateriaaleja eri tutkinnonosiin tuottamalla ja jakamalla luodaan puitteet yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumiselle koko alan sisällä ja kaikille verkoston oppilaitoksille. Tässä keskeisessä osassa on Virtuaalikylä-ympäristön kehittäminen ja sen käytön tehostaminen sekä verkoston oppilaitosten henkilöstön keskinäisen yhteistyön lisääminen. Samalla vahvistetaan myös työelämän sekä alan tutkimuksen kanssa tehtävää yhteistyötä alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Alan sisällä yhteisesti jaetut ohjausprosessit sekä osaamismerkit mahdollistavat opetustoiminnan kehittämisen taloudellisesti ja järkevästi.

TULOKSET
Hankkeen tuloksena saavutetaan alan opetuksen yhteistoiminnallinen suunnittelu ja toteutus, oppilaitoskohtaisten vahvuusalojen sekä erikoistumisen hyödynnettävyys koko verkostossa ja opiskelijoiden henkilökohtaisissa opintopoluissa. Oppilaitosten henkilöstön osaamisen jakaminen pilotoitu yhteistyöviikoilla sekä yhteisillä toteutuksilla.

Yhteisiä digitaalisia oppimateriaaleja eri tutkinnonosiin.

Näyttöihin ja top-ohjaukseen liittyvä yhteistyön toimintamalli, jossa huomioitu oppilaitosten sijainti sekä yhteisöpalveluiden hyödyntäminen.

Virtuaalikylän käytön monipuolistuminen sekä käyttöönoton tehostuminen.

VAIKUTUKSET/VAIKUTTAVUUS – MIKÄ ON MUUTTUNUT, KUN HANKE PÄÄTTYY:
Luonnonvara-alalla tehty reformin toimenpanoon liittyvät kriittiset kehitystoimenpiteet – luonnonvara-alalla toimitaan yhteistyössä. Oppilaitosten toiminnan turvaamisella on
varmistettu ruokaketjun ydinosaamisen ylläpitäminen koko maassa.

Vahvistettu entisestään taitoa ja uskallusta tuottaa ja ottaa sähköisiä palveluita sekä materiaaleja tehokkaammin käyttöön.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ/HYÖDYNSAAJAT:
Opiskelijat, oppilaitosten opettajat ja muu henkilöstö, työpaikkaohjaajat, sidosryhmät, kuluttajat sekä alan tutkimus. 

Esitys 9.6.2016

 

Takaisin

virtuaali.info/por-que-comprar-cialis-da-india/
virtuaali.info/waarom-cialis-kopen-uit-india/
virtuaali.info/levitra-bezpecnostni-informace/
virtuaali.info/datos-breves-de-citrato-de-sildenafilo/
virtuaali.info/tadalafil-pour-une-bonne-sante-sexuelle/
 
Sisältösuodin ja haku

Listaa kaikki videot
Näytä kaikki valokuva-albumit
Prosessikaaviot
Blogit

Tiedotteita tiloilta
Tarvaalan opetusmaatila

Biotalouskampusviikko 2.-7.9.2019 ja avointen ovien päivä 7.9.2019 Tarvaalassa
Tervetuloa
Katso ohjelma tästä

Näytä tiedotteet RSS
Virtuaalikylän uutiset

Ratkaisuja verkostoyhteistyön ja digitalisaation edistämiseen

Kansainvälisyyttä ja suomenhevosen juhlaa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna - Lounais-Hämeen hevoset kutsuvat

Virtuaalikylä -hankepäätös 2016

Näytä uutiset RSS

 
Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2011